Rodzaje dokumentacji geotechnicznej

dokumentacja

Badania geotechniczne podłoża gruntowego są konieczne przy niemal wszystkich inwestycjach budowlanych i inżynierskich. Rodzaj badań terenowych i laboratoryjnych oraz późniejsze opracowanie tychże badań dla różnych inwestycji nie jest takie samo. Zakres badań terenowych oraz laboratoryjnych ustalany jest indywidualnie dla każdej inwestycji, a rodzaje dokumentacji geotechnicznej określane są w prawie budowlanym oraz prawie geologicznym. By rozwiać wątpliwości, przedstawiamy jakie jej rodzaje mogą być wymagane w różnych przypadkach.

Podział pod względem zawartości

Dokumenty powstałe przed, podczas oraz po prowadzonych pracach geotechnicznych, mogą zawierać bardzo odmienne informacje. Typem podstawowym jest opinia geotechniczna, złożona z dwóch części – graficznej i opisowej. W pierwszej części znajdują się takie składowe jak ogólna mapa lokalizacyjna terenu badań, mapa lokalizacyjna punktów badawczych, przekroje geotechniczne, karty otworów geotechnicznych, tabela parametrów geotechnicznych przewiercanych gruntów, itp. Na drugą składają się m.in. dane na temat poziomu wód gruntowych oraz ich składu chemicznego, wszechstronny opis poszczególnych warstw, a także uzupełniające je ogólne zalecenia geologa. Jeżeli doda się do tego wyniki badań sondą, geofizycznych, sprawozdania z badań laboratoryjnych powstaje dokumentacja podłoża gruntowego.

Z kolei informacji związanych z prognozą zmian oraz bardziej konkretne zalecenia dotyczące wykonania prac dostarcza projekt geotechniczny. Umieszcza się w nim między innymi obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego. Jeśli połączy się ze sobą zawartość wszystkich trzech wymienionych już kategorii oraz uzupełni je kolejnym pakietem danych, tworzy się dokumentację geologiczno-inżynierską. Owe dodatkowe treści to przede wszystkim zakładany przebieg robót ziemnych i laboratoryjnych.

Pod względem kategorii

Każdy budynek przynależy do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. Od tego, do której projektant przypisze daną inwestycję, zależy, jakie dokumenty trzeba będzie przedłożyć. Przy budynkach mieszkalnych o maksymalnie dwóch kondygnacjach oraz innych prostych konstrukcjach, należy sporządzić część opisową, plan budynków i odwiertów, a także informacje o przekrojach gruntu – jest to tak zwana pierwsza kategoria.

Dokumentacja geotechniczna drugiej kategorii zawiera ponadto wyniki badań i dane ilościowe, stanowiące podstawę późniejszego projektu. Dotyczy względnie bezpiecznych konstrukcji i fundamentów o nieskomplikowanych warunkach gruntowych. Trzecia jest zdecydowanie najbardziej rozległa, ponieważ wymaga sporządzenia pełnej lub w wyjątkowych przypadkach uproszczonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z warunkami posadowienia. Potrzeba wykonania jej zachodzi, kiedy powstający obiekt ma być wyjątkowo duży lub wrażliwy na osiadanie, a budowa zapowiada się ryzykowna. Często organ wydający pozwolenie oczekuje wtedy również innych, zindywidualizowanych badań i zaświadczeń.

Wiedza o rodzajach dokumentacji jest przydatna, ponieważ dzięki niej wiadomo, jakie wymagania formalne trzeba spełnić przed rozpoczęciem budowy. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z ekspertami, którzy z pewnością okażą się bardzo pomocni.

Related Posts