Badanie gruntu dla domów jednorodzinnych

dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny jest inwestycją na lata, której budowę trzeba dobrze zaplanować ze względu na powiązane z nią wysokie koszty. Dlatego jeszcze przed zakupem działki warto poprosić geotechnika/geologa o zbadanie podłoża gruntowego – wspaniała lokalizacja nie oznacza bowiem, że podłoże wymarzonej działki ma odpowiednie parametry wytrzymałościowe, by zbudować na niej stabilny dom.

Lepiej zapobiegać…

Koszt zakupu działki to zwykle wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Zapewne nikt nie chciałby, by taka kwota okazała się zbytecznym wydatkiem, a niestety czasem tak się dzieje. Bywają na nieszczęście przypadki, gdy zakupiona działka po badaniach geologicznych okazuje się całkowicie niedostosowana pod budowę. Pod warstwą gleby mogą znajdować się np. torfowiska czy namuły będące pozostałościami po istniejących tam wcześniej zbiornikach wodnych. Takie tereny całkowicie nie nadają się do stawiania na nich budynków, gdyż znacznie się odkształcają, uniemożliwiając postawienie fundamentów. Lepiej więc zdecydować się na badanie gruntu jeszcze przed zakupem działki, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Projekt domu to nie wszystko

Należy mieć świadomość, że nawet jeśli korzysta się z gotowego projektu domu jednorodzinnego, to musi być on odpowiednio dostosowany pod warunki gruntowe. Chodzi szczególnie o fundamenty, których projekt budowy, ze względu na osobliwą strukturę i ukształtowanie podłoża gruntowego, z pewnością trzeba będzie nieco zmodyfikować. W przeciwnym razie można narazić się na ogromne koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości. Może bowiem dojść do rysowania/pękania ścian, zalewania piwnicy, a nawet katastrofy budowlanej. Dlatego każdy projekt domu powinien być szczegółowo skonsultowany ze specjalistą.

Właściwe badanie gruntu

Przyszli właściciele domów jednorodzinnych mają od pewnego czasu obowiązek skorzystania z usług geotechnika/geologa, dlatego warto wiedzieć co należy do jego obowiązków. Przede wszystkim powinien wykonać odwierty, których ilość i głębokość będzie zależna od zaplanowanej powierzchni budynku, głębokości fundamentów związanych z podpiwniczeniem lub jego brakiem, a także budowy geologicznej. Na podstawie badań terenowych, a często także laboratoryjnych, specjaliści wydają opinię geotechniczną, która jest podstawą do otrzymania zezwolenia na budowę. Najważniejszą częścią dokumentu są informacje dotyczące bezpiecznego wzniesienia inwestycji, ponieważ to właśnie na ich podstawie konstruktor projektuje fundamenty.

Naprawa wad konstrukcji

Jeśli już komuś zdarzyło się popełnić w przeszłości błąd, którego konsekwencją są pękające ściany budynków czy wciąż zalewana piwnica, to należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistami z dziedziny geologii i geotechniki. Postarają się oni dociec do przyczyny problemów i zaproponować rozwiązania usuwające je poprzez wzmocnienie fundamentów, izolację lub iniekcję, czyli inaczej uszczelnianie.

Domy jednorodzinne mają być dla rodzin bezpieczną przystanią, a nie uciążliwym problemem. By uniknąć przyszłych kłopotów wynikających ze złej budowy fundamentów, konieczna jest opinia geotechniczna – najlepiej zdecydować się na nią jeszcze przed zakupem działki. Pozwoli to oszczędzić inwestorom rozczarowań i… sporo pieniędzy.

Related Posts