Badania gruntu pod domy jednorodzinne

Cel badań:

Badania geologiczne wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod inwestycję. Badania te są niezbędne do określenia właściwego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów budynku, izolacji ewentualnego podpiwniczenia, doboru odpowiednich technologii dotyczących przydomowej oczyszczalni ścieków, możliwości odprowadzania wód opadowych w ośrodek gruntowy itp.

Zalety badania gruntu pod dom jednorodzinny:

  • spełnienie wymogów prawnych,
  • oszczędność pieniędzy na remonty i usuwanie skutków osiadania fundamentów,
  • krótszy czas budowy (brak ewentualnych zmian w projekcie w trakcie realizacji inwestycji),
  • pewność, że Twój dom będzie stał przez wiele lat.