Projekt geotechniczny – co powinien zawierać?

Projekt geotechniczny - składowe

Od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie zaliczona przez projektanta  nasza działka, zależne są badania, które będziemy musieli przeprowadzić. Większe przedsięwzięcia wymagają sporządzenia projektu geotechnicznego, którego składowe określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kiedy potrzebujemy projekt geotechniczny?

Projekt jest jedną ze składowych całej dokumentacji geotechnicznej, w której skład wchodzą również badania gruntu. W wielu sytuacjach wystarczająca jest jedynie opinia geotechniczna, jednak nie zawsze można na niej zakończyć. W dużej mierze zależy to od kategorii, do której zostanie przez projektanta zakwalifikowany nasz budynek. W przypadku drugiej i trzeciej grupy konieczne jest właśnie wykonanie przez specjalistę projektu geotechnicznego. Sama opinia zazwyczaj jest wystarczająca, aby otrzymać pozwolenie na budowę, np. kiedy chcesz postawić dom jednorodzinny. Przy większych przedsięwzięciach potrzebna będzie bardziej szczegółowa dokumentacja.

Składowe projektu geotechnicznego

Dokładne składowe projektu geotechnicznego możemy odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Konieczne jest między innymi określenie, jak oddziaływać będą wody gruntowe i sposób zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, obliczenie nośności podłoża oraz jego ogólnej stateczności. Nie może także zabraknąć danych, które potrzebne są do projektowania fundamentów oraz tych, mówiących w jaki sposób nasz budynek oraz sąsiadujące, a także grunty będą monitorowane. Jedną z ważniejszych kwestii są również prognozy, które zapowiadające zmiany podłoża, na którym planowane jest rozpoczęcie budowy.

Kto wykonuje projekt geotechniczny?

Do skompletowania pełnej dokumentacji, konieczna jest konsultacja z projektantem geotechnicznym. Jak wcześniej wspomnieliśmy to właśnie on stwierdza kategorię geotechniczną, od której zależą nasze dalsze działania. Grupa wyznaczana jest na podstawie takich kwestii, jak wielkości planowanego budynku, warunki gruntowe, oddziaływania obiektu na środowisko czy potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić już po oddaniu nieruchomości do użytku. W sytuacji, kiedy potrzebujesz projektu, konieczne będzie przeprowadzenie konkretnych badań geotechnicznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zazwyczaj wykonywane są wtedy odwierty, z których pobiera się próbki do analizy. Otrzymane wyniki decydują między innymi o tym, czy np. dom może zostać podpiwniczony, a także w dużej mierze podpowiadają, jaki rodzaj fundamentów wybrać.

Projekt geotechniczny potrzebny jest w ściśle określonych przez prawo sytuacjach. Pamiętaj jednak, że wszelkie badania zaleca się przede wszystkim w trosce o Twoje bezpieczeństwo, a także osób w przyszłości mających korzystać z danego obiektu.

Related Posts