Badania geotechnicze – dlaczego należy je wykonywać?

geotechnika

Od 29 kwietnia 2012 roku badania geotechniczne są obowiązkowe dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, a więc także domów jednorodzinnych. Bez nich nie zdobędzie się pozwolenia na budowę i choć tego typu badania w rzeczywistości wiele ułatwia, to nadal sporo osób uważa ten obowiązek za stratę czasu i pieniędzy. Dlaczego analiza gruntu jest tak istotnym elementem dokumentacji i o czym informuje inwestora?

Tajemnice gruntu

Badania geotechniczne tj. wiercenia geotechniczne, sondowania, pomiary poziomu wód gruntowych itp. prowadzone przez firmy specjalizujące się w tej dziedzinie. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych profesjonaliści określają poziom wód gruntowych oraz jego wahania,  warstwy i rodzaje podłoża gruntowego. Warto mieć na uwadze, że jeśli chodzi o pierwszy z badanych czynników, to wysokość wody zmienia się w zależności od pory roku – zwykle zgodnie z zasadą, że wiosną poziom jest najwyższy, a latem najniższy. W laboratorium na podstawie pobranych próbek można określić stopień plastyczności oraz wskaźnik zagęszczenia podłoża, a nawet skład chemiczny wód gruntowych, na podstawie którego pozyskuje się informacje na temat działania cieczy na elementy budowy, np. jej szkodliwości względem betonu.

Jak widać taka analiza gruntu pozwala na dokładne określenie wielu istotnych czynników, dlatego przed zatrudnieniem fachowców warto wiedzieć gdzie dokładnie stanie dom, choć nie jest to konieczne. Jeśli zaś ma się wątpliwości dotyczące kupna działki, na której ma stanąć budynek, to również wtedy najlepiej będzie zasięgnąć porady ekspertów. Ich badania dostarczą informacji na temat gruntu, a dzięki nim będzie można dokonać świadomego zakupu ziemi. Warto też zwrócić uwagę na informacje podawane przez specjalistyczne firmy oferujące swoje usługi. Dokładna analiza jest możliwa przy co najmniej trzech odwiertach, dlatego przedsiębiorstwa oferujące badanie na podstawie jednego powinny wzbudzić wątpliwość inwestora.

Przydatność badań geotechnicznych

Skoro wymieniliśmy już czego dowiadują się geolodzy i geotechnicy w czasie trwania swoich badań podłoża gruntowo-wodnego, to warto uświadomić inwestorom w jaki sposób te informacje przekładają się na budowę.
Pierwszą ważną kwestią jest planowanie podpiwniczenia. Jeśli komuś bardzo zależy na tym, by znajdowało się ono w mającym powstać domu, to informacje przekazane przez geologów okażą się nieocenione. Istotny jest tu bowiem poziom wód gruntowych, które w zależności od wysokości mogą umożliwiać, utrudniać lub całkowicie eliminować możliwość zbudowania piwnicy. Ta mogłaby bowiem być regularnie zalewana, co powodowałoby niszczenie przechowywanych w niej przedmiotów.

Nie bez znaczenia są też umocnienia fundamentów, które czasem trzeba zastosować i wskazówki dotyczące ich głębokości. Jak wiadomo to właśnie one są najważniejszą częścią budynku, świadczącą o jego stabilności i eliminującą wystąpienie nieprzewidzianych awarii. Zdarzają się ponadto sytuacje, w których gleba ma różne właściwości na powierzchni przeznaczonej pod inwestycję. Wówczas badania będą dla konstruktora podstawą do podjęcia decyzji o wzmocnieniu fundamentów powstających na słabszym podłożu.

Konieczność korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny geologii przed rozpoczęciem budowy jest słusznym zaostrzeniem ze strony władz. Osoby mające jakiekolwiek wątpliwości co do podjęcia takiej decyzji, powinny wiedzieć, że dzięki badaniom geologicznym można postawić solidny dom, którego konstrukcji nie grożą żadne nieoczekiwane usterki.

Related Posts