Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody – na czym polega?

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody

Badania zanieczyszczeń gruntu i wody często wielu wydają się zbędne. Niestety nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wykonanie wskazanych może wpłynąć na przebieg działań budowlanych. Właśnie dlatego chcemy przybliżyć Wam na temat sprawdzania ewentualnych zanieczyszczeń na naszej działce.

Badanie zanieczyszczeń wody i gruntu: po co to robimy?

Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń wody oraz gruntu konieczne jest tylko w konkretnych sytuacjach. Określone są one w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2016 roku, które chociażby mówi, że obowiązek przeprowadzenia badań może nałożyć na nasz odpowiedni organ administracji samorządowej w sytuacji, gdy pojawią się do tego uzasadnione przesłanki. Podkreślmy jednak, że dobrze jest wykonać je również, kiedy nie ma takiego przymusu – “dmuchając na zimne”, jeszcze nawet przed zakupem działki. Dzięki temu dowiemy się o jej rzeczywistym stanie, a także w jaki sposób powinien zostać sporządzony plan budowy, czy jak zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, która daje pewność, że nasz dom czy innego rodzaju budowa będzie spokojnie stała przez długi czas. W łatwy sposób dowiemy się też, jak przeciwdziałać zagrożeniom czy uniknąć ogromnych kosztów związanych z utylizacją gruntu. Dokumentacja zawierająca wyniki laboratoryjnych analiz próbek powinna stanowić dopełnienie szerszych badań gruntowych

Badania: od czego zaczynamy?

Wbrew pozorom przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gruntu oraz wody nie rozpoczyna się od pobierania próbek. Przede wszystkim najpierw sprawdza się historię danego miejsca, a dokładniej czy na określonym terenie prowadzona była działalność gospodarcza, mogąca wpłynąć właśnie na pojawienie się szkodliwych substancji (wykaz tych, które za takie są uważane znajduje się we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu). Następnie sporządzamy ich listę oraz badamy ewentualne możliwości wystąpienia poważnego zagrożenia poprzez analizę dostępnych źródeł informacji. Podkreślmy, że jeśli zostanie ono wykryte nie możemy pozostać bierni – koniecznie trzeba zgłosić je do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań uzyskiwane są poprzez wykonanie odwiertów na danym terenie. Głębokość zależna jest od tego, jakie informacje na temat potencjalnych zagrożeń uda nam się ustalić. Warto dodać, że grunty i wodę koniecznie należy pobierać z różnych głębokości, za pomocą specjalistycznego sprzętu. Całość zabezpieczana jest w odpowiedni sposób i przewożona do laboratorium, gdzie do badań wykorzystywane są nowoczesne technologie. W tym wypadku próbki analizowane są przede wszystkim pod względem stężenia substancji chemicznych.

Badanie zanieczyszczenia gruntu może uchronić nas przed naprawdę dużymi kosztami, lecz istotne jest przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, dlatego warto jest je przeprowadzić. Pamiętajmy, że to inwestycja w naszą przyszłość. 

Related Posts