Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

budowa

Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych nowym obiektem, trzeba przeprowadzić dokładne badania gruntu. Istnieje wiele ich rodzajów, dlatego najpierw projektant musi zaklasyfikować obiekt budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Ta z kolei pozwala na określenie zestawu niezbędnych badań gruntu, na którym ma powstawać obiekt budowlany. Warto wspomnieć, że istnieją trzy kategorie geotechniczne. Dowiedz się, co charakteryzuje każdą z nich.

Pierwsza kategoria geotechniczna

Pierwsza kategoria geotechniczna dotyczy przede wszystkim małych budynków. Zaliczamy do nich domy parterowe bez piwnicy lub te z poddaszem użytkowym, jedno- i dwukondygnacyjne obiekty gospodarcze oraz mieszkalne, rozparcia wykopów o różnicy poziomów nie większej niż 2 m, ściany oporowe, nasypy budowlane do 3 m wysokości czy wykopy nie głębsze niż 1,2 m. Proces administracyjny nie jest skomplikowany w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej, ponieważ wystarczy, że projektant sporządzi odpowiednią opinię geotechniczną.

Druga kategoria geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane, które muszą posiadać ocenę ilościową i jakościową, jeśli chodzi o ich dane geotechniczne. Dodatkowo należy wykonać szereg analiz wspomnianych wcześniej informacji. Należą do nich: kotwy gruntowe, przyczółki, budowle ziemne, fundamenty, nasypy budowlane, wykopy, filary mostowe, czy konstrukcje oporowe. Obiekt budowlany drugiej kategorii geotechnicznej stawiany w nieskomplikowanych warunkach gruntowych powinien posiadać również dokumentację badań podłoża gruntowego, a także niezbędny projekt geotechniczny.

Trzecia kategoria geotechniczna

Obiekty budowlane o trzeciej kategorii geotechnicznej muszą mieć dokumentację geologiczno-inżynierską. Zaliczamy do nich wszystkie tunele w twardych, niepopękanych skałach, zabytki, obiekty położone na skomplikowanych warunkach gruntowych, wysokie obiekty, których posadowienie bezpośrednie jest większe niż 5 m lub zawierają kilka kondygnacji zagłębionych w gruncie czy też budynki wysokościowe projektowane w powstałej wcześniej zabudowie. Oprócz tego do trzeciej kategorii geotechnicznej zaliczamy obiekty budowlane mogące w znacznym stopniu wpływać na środowisko naturalne.

Znając kategorię geotechniczną można wykonać odpowiednie badania gruntu, na którym ma stanąć obiekt budowlany. Bez nich rozpoczęcie prac związanych z budową nie będzie możliwe. Warto zwrócić się do profesjonalistów z dziedziny geologii oraz geotechniki i mieć pewność, że badania zostaną wykonane na najwyższym poziomie.

Related Posts