Konsultacje geotechniczne

Cel konsultacji geotechnicznych

Konsultacje geotechniczne gwarantują optymalny przebieg każdego projektu budowalnego, w którym istotne są prace związane z robotami ziemnymi i fundamentowaniem, niezależnie od wielkości przedsięwzięcia. Konsultacje geotechniczne pozwolą zapobiec zagrożeniom które mogłyby doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Konsultacje geotechniczne prowadzi się również w przypadku, gdy pojawiły się już problemy związane z gruntem – pozwolą przeciwdziałać zaistniałym sytuacją i pomogą znaleźć rozwiązanie dla zaistniałego problemu.

Korzyści z konsultacji geotechnicznych

Konsultacje geotechniczne dają obraz z jakimi problemami stoi budowa inwestycji na danym podłożu gruntowym i dzięki temu możliwe będzie ograniczenie nieplanowanych kosztów budowy. Dodatkowo konsultacje geotechniczne pozwalają na przyspieszenie prac związanych z robotami ziemnymi oraz fundamentowaniem.

Zakres konsultacji geotechnicznych

Konsultacje geotechniczne dotyczą wszystkich aspektów związanych z dziedziną geotechniki oraz geologii inżynierskiej. Dają informacje na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie robót ziemnych oraz sposobie przeciwdziałania i radzenia sobie z zaistniałymi problemami np. doradztwo w sposobie wyboru zabezpieczenia ścian wykopu. Najczęściej konsultowane są tematy dotyczące odwodnienia wykopów, głębokości i powierzchni wymiany nienośnych gruntów. Dzięki konsultacją geotechnicznym możliwy jest optymalny sposób posadowienia fundamentów oraz wybór najlepszego rozwiązania z zaistniałym problemem w budynkach już użytkowanych.