Kategoria geotechniczna obiektu a badanie gruntu

kategoria-geotechniczna-obiektu

Budowa np. nowego domu związana jest z wieloma formalnościami. Zatem zanim zaczniemy kopać fundamenty pod budynek, musimy zająć się uzyskaniem wielu pozwoleń. Jednym z ważniejszych działań przed stawianiem pierwszych budowlanych kroków jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu, bez których nie można rozpocząć jakichkolwiek prac. Aby wiedzieć, jaki rodzaj badania wykonać należy określić najpierw kategorię geotechniczną.

Kategoria geotechniczna – czym jest? 

Kategorię geotechniczną na podstawie wykonanych badań geotechnicznych określa projektant. Po przeprowadzeniu badań może okazać się konieczne podwyższenie kategorii budynku oraz dodatkowe badania, których zakres jest zależny od warunków gruntowych i rodzaju stawianej budowli. W aktualnej podstawie prawnej określono trzy kategorie geotechniczne, w ramach których należy przeprowadzić określone badania gruntowe. 

Kategoria pierwsza 

Kategoria pierwsza dotyczy niewielkich obiektów w prostych warunkach gruntowych, a zalicza się do nich jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, rozparcia wykopowe, ściany oporowe (o ile różnica w poziomach nie przekracza dwóch metrów), nasypy budowlane sięgające do trzech metrów oraz wykopy o głębokości nieprzekraczającej 1,2 metra, które zazwyczaj są wykonywane podczas budowy dróg, rurociągów i pracach drenażowych. Do tej kategorii konieczne jest tylko sporządzenie opinii geotechnicznej, jednak projektant może zlecić dodatkowe badania dotyczące podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.

Kategoria druga 

Kolejna kategoria obejmuje budynki w prostych oraz złożonych warunkach gruntowych, które wymagają jakościowej i ilościowej oceny geotechnicznej. Dotyczy to bezpośrednich oraz głębokich fundamentów, ścian, a także konstrukcji oporowych utrzymujących wodę i grunt, nabrzeży, filarów i przyczółków mostowych, systemów kotwiących wraz z kotwami gruntowymi. Poza opinią wymagana jest w tym przypadku pełna dokumentacja badań podłoża gruntu wraz z geotechnicznym projektem.

Kategoria trzecia

Do trzeciej kategorii niezbędne jest już wykonanie badań w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Do niej zaliczane są między innymi budynki stawiane na skomplikowanych warunkach gruntowych, nietypowe obiekty jak zakłady chemiczne, wodne zapory, budynki, zawierające niesprawdzone w krajowej praktyce metody konstrukcyjne i techniczne. A także obiekty, które znacząco mogą oddziaływać na środowisko, budynki wysokie, których posadowienie przekracza 5 metrów i zawierają co najmniej 2 kondygnacje w pełni zagłębione w gruncie oraz tunele w niespękanych skałach, obiekty zabytkowe i monumentalne. 

Sporządzenie opinii i dokumentacji geotechnicznych może wykonać wyłącznie osoba, która posiada niezbędne geologiczne kwalifikacje uzyskane po pozytywnym zdaniu państwowego egzaminu. Ten fakt pokazuje jak ważne jest odpowiednie i profesjonalne zaliczenie budynku do danej kategorii i wykonanie niezbędnych badań, które zapewnią bezpieczeństwo jego użytkowania. 

Related Posts