Warunki gruntowe a stopień skomplikowania

warunki-gruntowe

Warunki gruntowe mogą mieć bezpośrednie przełożenie na metody zastosowane w czasie budowy, dlatego tak istotne jest ich zbadanie. Zasadniczo mówi się o ich trzech kategoriach, które wyróżnia się ze względu na stopień skomplikowania.

Warunki gruntowe na działce

Badania gruntowe wykonywane są ze względu na konieczność dołączenia ich wyników do opinii geotechnicznej lub też do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wśród podstawowych przesłanek do ich zlecenia zalicza się sytuacje, gdy planujemy podpiwniczenie domu, zauważyliśmy dużą wilgotność związaną z możliwym podnoszeniem się wód gruntowych, a także gdy posiadamy podejrzenia, że na przykład dana działka służyła za zbiorowisko odpadów. Ekspertyza pomocna będzie już podczas dobierania fundamentów, co zdecydowanie uchroni nas przed różnego rodzaju ukrytym kosztami, jakie mogą pojawić się w czasie prac budowlanych. Tego typu działania najlepiej zlecić jest profesjonalnej firmie, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że wykonane zostały one szczególnie dokładnie. Co składa się na badanie warunków gruntowych na działce? Przede wszystkim wiercenia geotechniczne/geologiczne, bowiem muszą zostać pobrane między innymi próbki na różnych poziomach głębokości, po czym sprawdza się ułożenie warstw, rodzaj gruntu czy też poziom wód.

Warunki gruntowe: podział ze względu na stopień skomplikowania

Zasadniczo wyróżniane są trzy rodzaje warunków gruntowych. Pierwszym z nich są proste warunki gruntowe, przy których najistotniejszy jest fakt, że nie występują tutaj niesprzyjające okoliczności geologiczne. Są one nośne, a wody w żaden sposób nie zagrażają budowie. Genetycznie i litologicznie są jednorodne. Złożone warunki gruntowe kwalifikują się do kategorii złożonych, które nazywane są także czasami trudnymi. Wskazana grupa posiada grunty słabonośne, organiczne i takie, gdzie zderzamy się ze zmiennościami pod względem litologicznym. Co jednak istotne, nie powinny pojawiać się wszelkiego rodzaju niekorzystne zjawiska geologiczne. Jeśli chodzi o poziom wód gruntowych to ich zwierciadło jest w linii posadowienia danej budowli. Najcięższa sytuacja będzie miała miejsce przy trzeciej kategorii, gdzie otrzymują miano skomplikowanych warunków gruntowych, co oznacza, że zetknąć możemy się na przykład ze zjawiskami krasowymi, osuwiskami czy wszelkiego rodzaju kwestie, które określane są jako niekorzystne geologicznie. 

Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badań określana jest kategoria geotechniczna całego budynku lub jego części. Co ważne, jeśli wskazane prace wykażą, że grunt kwalifikuje się do innej grupy niż na początku zakładano, wspomniana kategoria może ulec zmianie. Tutaj koniecznie dodajmy, że nasze prawo rozróżnia trzy: do pierwszej kwalifikują się niewielkie budynki o prostym schemacie, w drugiej znajdziemy chociażby te osadzone w złożonych warunkach gruntowych, a w trzeciej warto wskazać nietypowe nieruchomości.

Stwierdzenie warunków gruntowych bez wątpienia jest kwestią szczególnie istotną, która pomoże nam już na wczesnym etapie budowy, dlatego warto przywiązywać dużą uwagę do ich określenia.

Related Posts