Obsługa geotechniczna budowy – jakie kroki są podejmowane?

badania geotechniczneAby mieć pewność, że budowa, która ma się rozpocząć była bezpieczna, a owoc pracy wielu osób spełniał wymogi techniczne warto wykonać badania geotechniczne gruntu. Jeżeli budynek ma powstać na gruncie o niepewnej nośności to badania geotechniczne pozwolą dokładnie zbadać teren, przynosząc oszczędności w kolejnych etapach prac budowlanych.

Czym są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne budowy umożliwiają pozyskanie informacji o warunkach wodno – gruntowych, a przez to o możliwej głębokości podpiwniczenia, wskażą linię przemarzania gruntu oraz ułatwią decyzję o drenażu. Jeżeli okaże się, że poziom wody gruntowej jest wysoki to wtedy wiadomo, że nie warto budować piwnicy, aby uniknąć sytuacji zalania, jeśli jednak piwnica jest potrzebna wówczas warto dokonać skutecznego odwodnienia. W szczególności takie badania warto wykonać na terenach torfowych, podmokłych oraz nasypowych, których stabilność jest wątpliwa. Decyzję o wykonaniu badań geotechnicznych budowy podejmuje kierownik budowy lub projektant, który uprzednio zapoznaje się z mapami geologicznymi terenu.

Działania w zakresie geotechniki

Firma specjalizująca się w badaniach geotechnicznych budowy wykonuje odwierty (minimum trzy), które pozwolą na określenie rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych, a następnie badania laboratoryjne. Im więcej odwiertów zostanie zrobionych, tym badania będą dokładniejsze. Odwierty wykonuje się na głębokość 3 metrów, jeśli budynek nie ma zawierać podpiwniczenia lub od 4 do 6 metrów głębokości, gdy obiekt będzie posiadał piwnicę. Warto znać dokładne położenie budynku, ale uzyskać najdokładniejsze wyniki. Ponadto wykonuje się badania modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS, badania dynamicznego modułu odkształcenia, wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia lekką płytą dynamiczną, a także badania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych rodzinnych i wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną DPL (SD-10). Firma przeprowadzająca badania geotechniczne budowy wykonuje kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo-wodnych na etapie projektowym z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzonych robót ziemnych oraz fundamentowania.

Dokumentacja geotechniczna budowy

Dokumentacja geotechniczna budowy składa się z części graficznej, która zawiera mapki przekroju geotechnicznego z zaznaczonymi warstwami gruntu, dokładną lokalizację odwiertów i odkrywek, jeśli były wykonywane oraz pisemnej, w której znajdziemy pełną analizę gruntu. Dokument zawiera także informacje o możliwościach odwodnienia terenu oraz zabezpieczeniu skarp, informacje o głębokości występowania wód gruntowych i ich przypuszczalnej zmianie, informacje o nośności gruntów, dane dotyczące rodzajów warstw gruntów i ich grubościami oraz wzajemnego położenia względem siebie. Ponadto dokumentacja zawiera wnioski, a także zalecenia dotyczące wyboru posadowienia oraz środków zapewniających bezpieczne prowadzenie budowy.

Wykonanie badań geotechnicznych budowy nie jest obowiązkowe z punktu widzenia prawa, jednak jeśli budowa znajduje się na niestabilnym terenie to warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy, która dokładnie określi teren i wyda niezbędne zalecenia, aby uniknąć pękania ścian i pozwolić budynkowi na równomierne osadzenie.

Related Posts