Na jakim gruncie można wybudować studnię?

studnia

Chcesz mieć własne zasoby, być samowystarczalny i zaoszczędzić? Studnia będzie dla Ciebie doskonałym pomysłem. Woda ze studni nadaje się do nawadniania ogrodu, czy napełniania basenu, a przy odpowiedniej inwestycji możesz pić własną, wolną od chloru, wodę.

Typy studni

W zależności od potrzeb użytkownika, możliwości finansowych, źródeł występujących na danym obszarze trzeba podjąć decyzje jaki typ studni wybrać. Wyróżnia się trzy główne rodzaje: kopane, abisyńskie i głębinowe. Podstawową i najprostszą jest studnia kopana. Występuje licznie na wielu działkach na wsi. Koszt budowy jest nieduży. Najczęściej kopie się je do głębokości 5 metrów. Najczęściej są zbudowane głównie z betonowych kręgów. To rodzaj studni, z której zazwyczaj można pobrać jedynie wodę gruntową, która może zawierać wiele zanieczyszczeń. Woda ta jest wykorzystywana do nawadniania kwiatów i warzyw, a nawet całych upraw. Woda może być pobierana za pomocą pompy lub tradycyjnie wiadrem. Innym rodzajem zbiornika jest studnia abisyńska, która ma podobną głębokość do studni kopanej, różni się natomiast średnicą która zazwyczaj dochodzi do 50 mm i najczęściej ma znacznie mniejszą wydajność. Ten rodzaj jest charakterystyczny dla ogródków działkowych. Z tak pozyskiwanej wody może korzystać kilku użytkowników działek bez potrzeby doprowadzania wody bezpośrednio na posesję. Studnie abisyńskie są kopane zazwyczaj do głębokości 10 metrów. To bardzo dobre rozwiązanie, ale tylko wtedy, kiedy woda potrzebna jest w niewielkich ilościach.

Dla obu wymienionych wyżej studni ważne jest, aby wykop wykonać w miejscu gdzie występują wody podziemne, w tym celu przyda się pomoc hydrogeologa, który wykona odpowiednie pomiary i ustali gdzie znajduje się poziom wodonośny. Ważne, aby miejsce znajdowało się z dala od źródła występowania zanieczyszczeń. Najlepszym i najtrudniejszym rozwiązaniem jest studnia głębinowa zwana wierconą jest to również najbardziej kosztowne rozwiązanie. Takie rozwiązanie jest jedynym sposobem na dostarczenie użytkownikowi wody głębinowej, która jest naturalna i wolna od ludzkich zanieczyszczeń. Konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu oraz pomoc firmy zajmującej się tą dziedziną. Ten rodzaj studni wymaga przebicia się przez warstwę nieprzepuszczalną i dotarcia do warstwy wodonośnej, a to wymaga wiercenia na kilkadziesiąt metrów. Budowa studni głębinowej wiąże się z instalacją rur osłonowych, pompy oraz specjalnych filtrów.

Wody podziemne

Oprócz podjęcia decyzji dotyczącej typu studni, należy dowiedzieć się, jaki rodzaj gruntu znajduje się na działce. Warto wykonać badania geotechniczne – niezbędne będą w tym przypadku odwierty w celu poznania rodzaju gruntów. Należy przede wszystkim zdobyć informacje o położeniu i miąższości warstwy wodonośnej i miejsca gdzie znajduje się warstwa nieprzepuszczalna gliny i iłów. Trzeba pamiętać, że warstwy gruntu nigdy nie układają się równomiernie, więc niezbędna będzie fachowa pomoc geologa. Dokładne poznanie warunków hydrogeologicznych pozwoli uniknąć wielu problemów podczas wiercenia. Największym i najczęstszym problemem jest wykonanie odwiertu na danej głębokości, gdzie powinna znajdować się warstwa wodonośna, ale z przyczyn nieznanych, nie natrafia się na żyłę wodną. Często dochodzi również do sytuacji odwrotnej, gdy ciśnienie jest tak duże, że występuje wybijanie wody lub nawet wypychanie rur. Po wykonaniu badań o charakterze fizycznym, warto również przekazać materiał do badania w laboratorium. Powinno się pobrać próbkę wody do badania, aby ustalić jej twardość, odczyn pH, zawartość żelaza i manganu oraz ewentualnie innych związków chemicznych występujących w wodach głębinowych. Wodę należy zbadać także pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, aby wykluczyć obecność niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Na podstawie wyników tych badań ustala się sposób uzdatniania wody i dobiera potrzebne do tego urządzenia.

Doprowadzenie wody ze studni do domu

Trzeba pamiętać o formalnościach. Jeśli zdecydujesz się na studnie do głębokości nieprzekraczającej 30 m i ilość czerpanej z niej wody nie będzie przekraczała 5 m3/dobę, to wystarczy, że zgłosisz taki zamiar budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Inaczej wygląda sytuacja, gdy studnia będzie głębsza niż 30 m. Musisz wówczas uzyskać pozwolenie wodnoprawne, do tego trzeba przygotować odpowiednią dokumentację, czyli tak zwany operat wodnoprawny. Może go sporządzić hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi. Budowę studni wierconych o dużej głębokości regulują przepisy Prawa wodnego oraz Prawa górniczego i geologicznego.

Zaplanowanie i wykonanie studni na działce to doskonały pomysł, wbrew pozorom nie jest to takie proste, istnieje wiele aspektów, które powinno się wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem prac. Ponieważ każde rozpoczęcie robót, wiąże się z zatrudnieniem ekipy fachowców i kosztami, warto zacząć od przeprowadzenia badań geotechnicznych, aby mieć pewność, że inwestycja kilkukrotnie nie wzrośnie.

Related Posts