Odwadnianie wykopów budowlanych igłofiltrami

odwadnianie

Instalacje igłofiltrowe są stosowane w celu obniżania poziomu wód gruntowych, często na przykład przy wykopach budowlanych. To z całą pewnością bardzo przydatne narzędzie, jednak na czym dokładnie polega jego specyfika i kiedy warto z niego korzystać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym artykule.

Czym są igłofiltry?

Zestaw igłofiltrowy składa się z igłofiltrów, a także kolektora ssącego oraz agregatu pompowego. Sam igłofiltr to po prostu rura zakończona filtrem – krótką perforacją. Jest on umieszczany na takiej głębokości, aby można było sięgnąć poniżej docelowego poziomu wód gruntowych. Te rurki połączone są z kolektorem, który z kolei dochodzi do agregatu. Ostatnie urządzenie wykorzystuje pracę pompy i wytwarza ciśnienie w instalacji, co pozwala na pobór wody.

Jak wygląda praca tymi urządzeniami?

Przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy igłofiltrami, należy upewnić się, że zestaw jest szczelny, a wszystkie części właściwie przykręcone. To bowiem pozwoli na wytworzenie ciśnienia i odpowiednie zasysanie wody. Każdą rurkę należy umieścić około 1-2 metrów dalej niż zakładana głębokość obniżenia wody gruntowej i w odległości około 1 metra od pozostałych końcówek. Nad poziomem gruntu łączy się je kolektorem podłączonym do agregatu. Natomiast igłofiltry umieszcza się w ziemi za pomocą procesu wpłukiwania, czyli przy użyciu strumienia wodnego pod dużym ciśnieniem.

Jakie jest ich zastosowanie?

Systemy igłofiltrowe są stosowane w celu obniżania poziomu wód gruntowych. Pozwala to na uzyskanie stabilnych warunków pracy, na przykład przy budowie. Często korzysta się z tej metody także przy realizacji rurociągów. Poza tym używanie igłofiltrów jest także przydatne w rolnictwie oraz przy uzyskiwaniu wody w celach pitnych, ogrodniczych czy nawodnieniach. Do zalet tego systemu z całą pewnością należą: duża skuteczność, a także łatwa konserwacja urządzeń. Dzięki tej technologii teren można osuszyć jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych. Woda jest bowiem zasysana prosto z gleby i odprowadzana na bezpieczną odległość.

Systemy igłofiltrowe są aktualnie jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod odwadniania gruntu. Warto skorzystać z nich szczególnie wtedy, gdy chce się oczyścić teren po wykopach budowlanych lub dąży się do obniżenia poziomu wód.

Related Posts