Kontrola zagęszczania gruntu – na czym ona polega?

kontrola

Sprawdzenie zagęszczenia gruntu jest konieczne szczególnie przy budowach – nie tylko domów lecz także większych obiektów kubaturowych (hale itp.), inwestycji liniowych (drogi, linie kolejowe itp.). Pozwala na porównanie zgodności obliczeń projektowych z rzeczywistością i ewentualne działanie interwencyjne. Jeśli chcecie zaoszczędzić pieniądze, aby w przyszłości nie usuwać powstałych problemów, zapoznajcie się koniecznie z ważnymi informacjami.

Zagęszczenia gruntu

To proces technologiczny, który prowadzi do zwiększenia jego gęstości objętościowej. Ma to także pozytywny wpływ na inne właściwości, takie jak zmniejszenie porowatości, przepuszczalności wody, a także zmniejszenie wrażliwości na wodę i mróz. Co więcej zagęszczony grunt zwiększa nośność ścian oraz ich wytrzymałość. Grunt na skutek ciężaru własnego, a także konstrukcji na nim umieszczonych, w konsekwencji czynników zewnętrznych może osiadać. Natomiast odpowiednio zagęszczony jest zdecydowanie bardziej odporny na te działania.

Jaki jest cel kontroli zagęszczenia gruntu?

Kontrola jest konieczna szczególnie przed budową i musi być ona przeprowadzona zgodnie z ustalonymi wcześniej zaprojektowanymi wytycznymi. Pozwala sprawdzić, czy stan faktyczny jest zgodny z projektem, a w razie potrzeby, dzięki niej można dostabilizować grunt. Wszystko to zapobiegnie niemiłym niespodziankom, które mogą zaburzyć wcześniejszą koncepcję.

Metody kontroli zagęszczania gruntu

Istnieją trzy sposoby sprawdzenia, czy grunt jest odpowiednio zagęszczony. Pierwszy z nich to badanie lekką płytką dynamiczną – polega ona na dynamicznym obciążaniu okrągłej płyty stalowej o średnicy 30 centymetrów znormalizowanym obciążeniem. Nasada płyty jest połączona z elektronicznym rejestratorem wyników, po wykonaniu 3 pomiarów obliczany jest końcowy wynik. Zasięg tej metody to około 0,5 metra, a stosuje się ją głównie w przypadku stabilnego podłoża, w którym nie ma luźnych ziaren.

Drugą metodą jest cylinder wciskany – używa się go szczególnie w przypadku badania gruntów piaszczystych. Przed przystąpieniem do pracy należy wyrównać powierzchnię – tak, aby grunt dokładnie wypełnił górną część cylindra. Gdy ten całkowicie się zagłębi, należy odsłonić jego zewnętrzną część i wyjąć cylinder z podłoża. Następnie wydobyty grunt wkłada się do szczelnego woreczka, a materiał przewozi do laboratorium, gdzie jest badany.

Trzecia z metod, czyli sonda dynamiczna DPL jest najpopularniejsza. Pozwala na zbadanie podłoża o głębokości 6-10 metrów i jest szczególnie przydatna przy badaniu nasypu drogowego, czy innych robotach ziemnych. Badanie polega na dynamicznym pogrążaniu normowej końcówki stożkowej do podłoża gruntowego, ze stałą energią uderzenia. Wynikiem badania są wartości oznaczające liczbę uderzeń na jednostkę pogrążenia.

Metoda kontroli zagęszczenia gruntu musi być dobrana indywidualnie w zależności od powierzchni i głębokości badanego gruntu. Nie należy jednak zwlekać z jej przeprowadzeniem – im szybciej zostanie wykonana kontrola, tym szybciej będzie można podjąć działania zmierzające do odpowiedniego przygotowania gruntu pod zabudowę.

Related Posts