Czym zajmuje się laboratorium drogowe?

laboratorium drogowePrzed rozpoczęciem budowy dróg trzeba wykonać wcześniejsze, odpowiednie do charakteru przedsięwzięcia ekspertyzy. Konieczny jest dobór najwyższej jakości materiałów, które będą trwałe, a jednocześnie spełnią określone wymogi bezpieczeństwa. Z pomocą w realizacji działań przygotowawczych do inwestycji przychodzą cieszące się coraz większą popularnością laboratoria drogowe.

Laboratorium drogowe Poznań – czym jest?

Do podstawowych zadań laboratorium drogowego należy wsparcie wykonawców przed rozpoczęciem właściwych prac związanych z budową dróg. Najczęściej pracownicy laboratorium zajmują się sprawdzaniem jakości materiałów budowlanych dostępnych u producentów, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie polskich oraz międzynarodowych norm. Istotne jest także zbadanie specyfikacji technicznej i odporności kruszywa na różnego rodzaju szkodliwe czynniki zewnętrzne. Usługi laboratorium drogowego mogą obejmować także kontrolę gruntu, czy ocenę obecnego stanu wybranej nawierzchni.

Badania wykonywane w laboratorium drogowym

Spośród świadczonych przez laboratorium drogowe usług warto zwrócić uwagę na proponowane ekspertyzy związane z badaniem gruntów przygotowywanych pod budowę nowej drogi. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, specjaliści mogą poddać nawierzchnię różnego typu próbom. W laboratorium sprawdza się próbki gruntu pobrane za pomocą sond lub urządzeń elektromagnetycznych. Ponadto, oprócz specyfiki podłoża w laboratorium drogowym bada się również najważniejsze parametry kruszywa, które ma zostać wykorzystane przy budowie inwestycji. Istotne jest to, aby zweryfikować, czy poszczególne rodzaje asfaltów, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych posiadają w swojej strukturze ewentualne zrosty i popękania, mogące mieć wpływ na późniejszą eksploatację. W przypadku asfaltu ważna jest określenie jego gęstości i podatności na nacisk kół samochodowych. Wybrane mieszanki poddaje się także próbom temperaturowym.

Dodatkowe usługi

Oprócz przeprowadzania analiz nawierzchni oraz przygotowanego do budowy drogi gruntu, laboratoria drogowe oferują także dodatkowe usługi. Mogą między innymi dokonać ekspertyz geotechnicznych, a następnie prowadzić nadzór nad pracami ziemnymi i fundamentowymi. Konkretne placówki wykonują również specjalistyczną dokumentację przetargową. Pracownicy laboratorium drogowego posiadają ponadto uprawnienia do wystawiania opinii geologiczno-inżynierskich.

Laboratoria drogowe to instytucje, które ułatwiają inwestorom rozpoczęcie prac na budowie nowej drogi. Specjalistyczne narzędzia oraz wykwalifikowana kadra umożliwia sprawdzenie jakości gruntu oraz trwałości materiałów budowlanych. Przeprowadzone ekspertyzy pozwalają na wybór najlepszych rozwiązań technologicznych, które świetnie sprawdzą się w określonych warunkach drogowych.

Related Posts