Pękające ściany budynku – jak uniknąć tego problemu?

ściana

Pęknięcia w ścianach występują przede wszystkim w przypadku budynków wybudowanych stosunkowo niedawno. Często jest to problem natury czysto estetycznej, jednak po pewnym czasie może być realnym zagrożeniem dla konstrukcji. Warto więc wprowadzić podział na pęknięcia powierzchowne – czyli te mniej groźne – oraz głębokie, czyli takie, których występowanie powinno zaalarmować mieszkańców budynku.

Przyczyny powstawania pęknięć powierzchownych

Uszkodzenia powierzchowne to nic innego jak rysy i pęknięcia warstwy tynku, który może się kruszyć lub nie wytrzymywać efektów naprężenia materiału. Najczęściej pojawiają się w miejscach charakterystycznych, gdzie działają siły powodujące to naprężenie, czyli styk dwóch ścian, okolice okien, drzwi czy balkonów. Podobne skazy mogą pojawić się na płytach gipsowo-kartonowych, których delikatna konstrukcja sprzyja pęknięciom w miejscu ich łączenia. Uszkodzenia powierzchowne są z reguły niegroźne i łatwe do naprawy. Należy jednak pamiętać, że nawet najmniejsza rysa może świadczyć o odkształcającym się podłożu gruntowym pod fundamentami budynku.

Przyczyny powstawania pęknięć głębokich

Uszkodzenia głębokie bywają niestety dużo groźniejsze, ponieważ dotyczą samej konstrukcji budynku, nie tylko warstwy okrywającej ściany. Przyczyny mogą być różne – od wszelkich wstrząsów do nasilenia ruchu drogowego, jednak nadal główną przyczyną są błędy ludzkie, czyli ignorancja ekip budowlanych. Częstą przyczyną jest oszczędność projektu, zakładająca wykorzystanie tańszych, przez co mniej trwałych, surowców. Innym powodem może być zaniedbanie kwestii gruntowych, które mają największy wpływ na późniejszy stan budynku. Chociaż mogłoby się wydawać, że budynek ma solidne fundamenty na stabilnym gruncie, konstrukcje często osiadają, ponieważ w trakcie budowy domu podłoże zostało uplastycznione/rozluźnione lub pod nośną warstwą gruntu zalegają grunty organiczne/nienośne.

Sposoby przeciwdziałania

Ponieważ w przypadku uszkodzeń powierzchownych problem dotyczy zaledwie warstwy wierzchniej, naprawę z łatwością można przeprowadzić na własną rękę. Zwykle zadanie powinna spełnić zwykła masa szpachlowa, nałożona delikatnie na powierzchnię ściany i zamalowana. Można także zastosować tapetę z włókna szklanego, którą następnie należy pokryć farbą gruntującą i nawierzchniową – zapewnia ona lepszy efekt i trwalsze zabezpieczenie. W przypadku pęknięć głębokich, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, gdyż nie ma możliwości skutecznej naprawy w warunkach domowych, konieczne jest wezwanie fachowca. Ekspert może ocenić skalę zniszczeń i zaproponować ewentualne sposoby i koszt naprawy. Takie konsultacje mogą w realny sposób przyczynić się do poprawy stanu budynku oraz zapobiec powstawaniu kolejnych pęknięć.

Chociaż problem pękających ścian może wydawać się błahy, jest to zagrożenie dla konstrukcji budynku, któremu niełatwo przeciwdziałać. Ważne jest, aby postępujące uszkodzenia nie zostały zlekceważone, ponieważ szybka reakcja umożliwia skuteczniejsze zapobieganie poważniejszym konsekwencjom, które wymagają zatrudnienia profesjonalisty.