Czym zajmuje się geologia?

geologia

Geologia wydaje się wielu osobom nauką wykorzystywaną wyłącznie na gruncie akademickim. Nic bardziej mylnego – to użyteczna dziedzina mająca szerokie zastosowanie w życiu codziennym, a reprezentujący ją specjaliści mają więcej pracy, niż mogłoby się wydawać. Jeśli komuś kojarzy się tylko z lekcjami geografii, powinien koniecznie przeczytać ten artykuł, by dowiedzieć się czym naprawdę zajmuje się geologia.

Czym jest geologia?

To nauka, której obszarem zainteresowań jest przede wszystkim budowa ziemi. Przedstawicieli tej dziedziny interesują procesy zachodzące w jej wnętrzu, budowa i zmiany występujące na powierzchni, które przyczyniają się do szeroko pojętych przeobrażeń. Dzieli się ją na wiele działów, z których każdy jest już w zasadzie odrębną nauką, jednak mimo tego zróżnicowania wyróżnia się dwie główne gałęzie: geologię podstawową i stosowaną.

Jak przydaje się w praktyce?

Inwestycje budowlane wiążą się z dużymi kosztami, a nie jest tajemnicą, że wiele nieoczekiwanych wydatków wychodzi jeszcze w czasie budowy lub po jej zakończeniu. Zatrudnienie geologa przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że dana inwestycja powstała na terenie o budowie geologicznej charakteryzującej się złożonymi lub skomplikowanymi warunkami geologicznymi. Jego głównym zadaniem jest zbadanie podłoża i ocena warunków gruntowo-wodnych, na podstawie których powstają projekty fundamentów. Profesjonalne firmy z dziedziny geologii i geotechniki mają szeroką ofertę usług, do których zalicza się:

  • Terenowe badania podłoża gruntowego – dzięki takim analizom fachowcy rozpoznają rodzaj gruntu oraz jego właściwości, określają poziom wód gruntowych i stabilność skarp itp.;
  • Laboratoryjne badania gruntu – to kolejnych etap po terenowych badaniach podłoża gruntowego w terenie. Pobrane próby gruntu oraz wody podziemnej, w trakcie prac terenowych, pozwalają na dokładne oznaczenie ich właściwości mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych;
  • Działania z zakresu geologii i geotechniki – firmy przygotowują także opinie geotechniczne, projekty geologiczne, badania kontrolne gruntów czy odbiory wykopów;
  • Specjalistyczne konsultacje – poprawny przebieg wszystkich prac jest możliwy właśnie dzięki konsultacjom. Kiedy profesjonaliści czuwają nad postępującymi działaniami, można mieć pewność eliminacji lub szybkich reakcji w razie jakichkolwiek zagrożeń, a także łatwego rozwiązywania problemów zaistniałych w trakcie trwania prac.

Jak widać geologia wcale nie jest teoretyczną nauką przydatną jedynie w murach uniwersyteckich. Ma szerokie zastosowanie w budownictwie, którego jest niezbędnym elementem. Od niedawna wprowadzono obowiązek badań geologicznych przed rozpoczęciem wznoszenia inwestycji, co okazuje się dobrym rozwiązaniem wykluczającym wiele nieprzyjemnych konsekwencji, które mogłyby mieć miejsce gdyby budynek powstał np. na podmokłym gruncie. Przed wyborem firmy specjalizującej się w tej dziedzinie powinno się sprawdzić jej ofertę i referencje, które najlepiej poświadczą o wysokiej jakości oferowanych usług.

Related Posts