Cele wizji lokalnej

wizja lokalna

Jeżeli ktoś planuje budowę i chce, aby wszystko przebiegało w terminie i nic go nie zaskoczyło podczas prac, powinien wcześniej zdecydować się na wizję lokalną. Na czym ona polega?

Czym jest wizja lokalna?

Wizja lokalna to czynność faktyczna, dzięki której wykonawcy przed złożeniem oferty mogą odwiedzić teren lub obiekt, związany z przedmiotem zamówienia. To szczególnie ważne wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest skomplikowany lub zabytkowy. Wizja lokalna zwykle przynosi korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy, dobre poznanie przedmiotu umożliwia bowiem lepszą pracę nad nim. Ten proces może odbywać się indywidualnie, jak i zbiorowo, ponieważ nie ma przeszkód przed poproszeniem wszystkich wykonawców o przybycie w tym samym terminie.

Cele wizji lokalnej

Wizję lokalną przeprowadza się z kilku powodów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie danych archiwalnych ze stanem faktycznym i ich ewentualna aktualizacja – to istotne na przykład w przypadku, gdy dziedziczy się jakąś działkę. Bardzo ważne jest także porównanie stanu faktycznego z dostępnymi zdjęciami oraz mapami fotogeodezyjnymi. Podczas wizji lokalnej sprawdza się również obecność wód powierzchniowych oraz zasięg wód powodziowych w dolinach. Dzięki temu procesowi ustala się stopień zagospodarowania terenu, a także określa stan istniejących na nim budowli – czy są uszkodzone, a jeśli tak to w jakim stopniu. Ponadto można również sprawdzić odkształcenia terenu związane z odwiertami górniczymi. Przed rozpoczęciem prac budowlanych określa się także, czy teren podlega ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury i przyrody. Sprawdza się też go pod kątem planowanych modernizacji, takich jak przebieg linii energetycznych czy rurociągów.

Wizja lokalna w świetle prawa

Zgodnie z prawem, przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obowiązkiem, lecz jedynie możliwością, która przysługuje obu stronom – zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, zwykle przeprowadza się wizję lokalną, jeśli zgłosi się więcej niż jeden wykonawca. Jeżeli wszyscy zostaną zaproszeni na wizję lokalną w jednym terminie, spotkanie to, zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, należy uznać za zebranie. Nie można jednak nałożyć na któregokolwiek z wykonawców konieczności dokonania wizji lokalnej, gdyż jest to niezgodne z prawem.

Warto zdecydować się na wizję lokalną, aby dokładnie wiedzieć, jak mogą przebiegać prace budowlane i poznać geologię terenu działki. Taki proces pomoże uniknąć późniejszych przykrych niespodzianek.

Related Posts