Najprostsza metoda wzmacniania gruntu piaszczystego

ubijanie

Czasem nośność gruntu nie jest odpowiednio przystosowana do tego, aby przejąć ciężar budynku. Wówczas, ze względów bezpieczeństwa, jeszcze przed rozpoczęciem budowy trzeba wzmocnić grunt. Jak to zrobić?

Kiedy należy wzmocnić grunt?

Przed rozpoczęciem budowy należy określić właściwości gruntu za pomocą specjalnych badań. Jeśli okaże się, że jego nośność jest zbyt niska, żeby udźwignąć planowany ciężar budynku, wówczas należy podjąć działania interwencyjne. To bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa – aby mieć pewność, że po czasie grunt nie zacznie osiadać w sposób niekontrolowany. Często wzmacnia się również grunt czasowo – na przykład podczas robót fundamentowych czy wznoszenia części budowli leżącej poniżej poziomu terenu. Odpowiednia metoda tego zabiegu musi być dobrana na podstawie wcześniejszych badań.

Na czym polega ubijanie?

Jedną z najprostszych, a przez to chętnie wybieranych metod wzmacniania gruntu piaszczystego jest ubijanie. Warto zauważyć, że jest ono także mało inwazyjne. Zwykle stosuje się tę metodę pod obiekty, które są stosunkowo lekkie konstrukcyjnie. Ubijanie polega na zagęszczaniu gruntu uderzeniami spadającego ubijaka, szczególnie stosuje się je w przypadku gruntów niespoistych i słabo nawodnionych. Na początku dokonuje się prób wstępnych, które pozwalają dobrać odpowiednie parametry i zdecydować się na jeden ze sposobów ubijania.

Jakie są rodzaje tej metody?

Pierwszym rodzajem jest tak zwane ubijanie “lekkie”, polegające na tym, że całą wzmacnianą powierzchnię pokrywa się uderzeniami ubijaka o masie 1,5 do 4 ton. Drugi sposób to ubijanie “ciężkie”, czyli konsolidacja dynamiczna. Stosuje się tam duże energie uderzeń ubijaków o masie 8-40, a czasem nawet 200 ton, które są zrzucane z wysokości 10 do 30 metrów.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zbadać nośność gruntu, zwłaszcza tego piaszczystego, a więc mało spójnego. W razie potrzeby najlepiej od razu przejść do jego wzmocnienia – na przykład za pomocą metody, jaką jest ubijanie. Taki zabieg pozwoli uniknąć problemów z budynkiem w przyszłości.

Related Posts