Po co robić badania geotechniczne na etapie powykonawczym?

Badania na etapie powykonaczym

Wiesz już jak ważne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych przed rozpoczęciem inwestycji. Istotne jest, aby zbadać dokładnie grunt, co wiąże się z wykonaniem kilku wierceń, sondowaniem, pomiarem zwierciadła wody gruntowej, niezbędne będzie też pobranie próbek gruntu i wody, a następnie przekazanie próbek do laboratorium. Gdzie oznacza się parametry geotechniczne gleby, takie jak wskaźnik zagęszczenia i stopień plastyczności, ale także skład chemiczny cieczy oraz agresywność w stosunku na przykład do betonu.

Badania geotechniczne na etapie powykonawczym

Bywa również tak, że po latach pewne warunki się zmieniają. Siły natury są potężne i często nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ponieważ zmiany przebiegają powoli, a ich charakter jest długofalowy, jednakże nigdy nie można ich ignorować. Czasem zdarza się, że na działce była przeprowadzona ekspertyza  kilkanaście lat przed rozpoczęciem prac, a dziś w wybudowanej już piwnicy występuje duża wilgoć, a nawet okresowe podtopienia albo zaczynają pękać ściany. Nie można tego bagatelizować, ponieważ naraża to właściciela budynku na dodatkowe koszty w krótkim czasie. W najgorszym razie takie zjawiska prowadzą do katastrof budowlanych. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przeprowadzenie dodatkowych badań geotechnicznych i rozwiązanie problemu na przykład wykonaniem  odwodnienia lub zabezpieczenia i stabilizacji fundamentów. Istnieje wiele metod, które pomogą zwalczyć takie problemy, jednak przed ich wdrożeniem niezbędne jest wykonanie konkretnych badań, które pozwolą podjąć odpowiednie kroki. Trzeba pamiętać, że łatwiej zapobiegać niż usuwać szkody, a czas działa na niekorzyść użytkownika i właściciela zabudowy.

Zmiany w otoczeniu

W niektórych przypadkach inwestycja budowlana na tyle zmienia parametry gruntu, że w aktualnie suchym podłożu po zakończeniu budowy, część podziemna obiektu znajdzie się w środowisku mokrym. Doświadczony geotechnik potrafi przewidzieć zmianę warunków wodno-gruntowych, jednak warto jest też sprawdzić czy w konkretnym przypadku nie został popełniony błąd. Należy też pamiętać, aby przeprowadzić konkretne badania na etapie powykonawczym.  Gdy już znane są parametry fizykochemiczne gruntu, trzeba sprawdzić czy wszystko zostało poprawnie wykonane i czy budynek, który został postawiony jest odpowiednio zabezpieczony. Należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi posadowienia konstrukcji wynikającymi z otrzymanych wyników badań geotechnicznych. Na warunki geotechniczne na danym obszarze mogą mieć wpływ również nowe sąsiadujące lub okoliczne inwestycje, które bywają przyczyną późniejszych zmian w parametrach. Chcąc zniwelować niedogodności warto dokonać analizy nowych danych i wprowadzić środki zapobiegawcze. W trakcie budowy, gdy wynikną komplikacje to inżynier odpowiedzialny za inwestycje zleca dodatkowe badania geotechniczne, niezbędne do rozwiązania problemu, jest to ważne, aby każdy z podwykonawców poprawnie wykonał swoje zadania.

Na przykładzie badań przeprowadzanych na etapie powykonawczych można zauważyć ścisły związek pomiędzy jakością rozpoznania geotechnicznego, kosztami posadowienia obiektu, a następnego uzupełniania lub poprawek nanoszonych w konstrukcji. Uzyskane wyniki z badań geotechnicznych oraz znane parametry nakładają na inżynierów budowli i geotechników obowiązek szukania najlepszych, a nie najtańszych metod zabezpieczenia. Dlatego tak ważne jest wybranie profesjonalnej i doświadczonej firmy zajmującej się badaniami geotechnicznymi.

Related Posts