Badania geotechniczne dla budownictwa dużych obiektów handlowych

Budowa obiektu handlowego

Rozpoczęcie poważnych inwestycji obejmujących budowę dużych obiektów handlowych zawsze wiąże się z wieloma przygotowaniami. Oprócz zgromadzenia niezbędnych pozwoleń i funduszy, bardzo ważna jest odpowiednia analiza wybranego gruntu. Na co zwrócić uwagę po zakupie działki budowlanej? Czy warto korzystać z badań geotechnicznych?

Dlaczego warto korzystać z konsultacji geotechnicznych?

Badania geotechniczne umożliwiają wybranie najbardziej dogodnego miejsca pod budowę fundamentów nowego obiektu. Specjaliści dokonują wcześniej od kilku do kilkunastu odwiertów (im jest ich więcej, tym wyniki badania będą dokładniejsze), a następnie przeprowadzają analizę gruntu. Najczęściej polega ona na pobraniu próbek z głębokości od 3 do nawet 6 metrów. Dzięki zebranemu materiałowi geotechnicy są w stanie sprawdzić między innymi poziom wód gruntowych, ułożenie i charakterystyczne cechy poszczególnych warstw podłoża oraz ich zagęszczenie. W skomplikowanych przypadkach próbki gruntu mogą zostać także poddane analizie laboratoryjnej. Wykonanie badań geotechnicznych gwarantuje zmniejszenie kosztów budowy. Dodatkowo, podział prac na działce budowlanej może być jak najkorzystniej zoptymalizowany i skrócony do niezbędnych etapów.

Badania geotechniczne przed budową dużych obiektów

Przeprowadzenie analiz geotechnicznych jest niezbędne do zaprojektowania prawidłowego, spełniającego swoje zadania budynku. Badania i opinie specjalistów pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji oraz zmian planu inwestycji. Kwestia bezpieczeństwa późniejszego użytkowania obiektu jest szczególnie ważna w przypadku dużych budynków handlowych. Muszą one posiadać bardzo wytrzymałe, odporne na osiadanie fundamenty. Inwestor powinien także odpowiednio zweryfikować możliwości adaptacyjne gruntu, dotyczące kwestii takich jak dobór właściwych technologii doprowadzenia wody, odprowadzania ścieków, a także wód opadowych. Ponadto, trzeba również brać pod uwagę wszelkie rozporządzenia oraz obligatoryjne zapisy prawne. Zgodnie z wymogami kodeksu budowlanego każdy projekt powinien zawierać informacje dotyczące wyników badań geotechnicznych.

Zakres badań geotechnicznych

Spośród szerokiej oferty dostępnych na rynku badań geotechnicznych najlepiej wybrać te, które w pełni odpowiadają charakterowi inwestycji. Zakres konsultacji może obejmować odbiory wykopów fundamentowych, doradztwo w wyborze zabezpieczenia ścian wykopów, czy też rozwiązywanie problemów z gotowymi fundamentami obiektu. Badania geotechniczne umożliwiają również określenie nośności gruntów, analizę warunków gruntowo-wodnych przed rozpoczęciem budowy oraz kontrolne sprawdzenia zagęszczenia podłoża. Z punktu widzenia inwestora niezwykle istotne jest ponadto otrzymanie stosownej dokumentacji. Specjaliści z dziedziny geotechniki proponują wyczerpujące raporty opisujące poszczególne etapy wykonanych badań oraz protokoły z działań terenowych.

Badania geotechniczne to niezbędny element przygotowań do budowy dużych obiektów handlowych. Tylko dzięki dokładnej analizie gruntu jesteśmy bowiem w stanie zoptymalizować projekt budowy i sprawdzić, że będzie jak najbardziej funkcjonalny. Właściwa weryfikacja warunków podłoża to gwarancja stworzenia solidnych fundamentów budynku, a co za tym idzie, bezpieczeństwa przyszłych użytkowników obiektów handlowych.

Related Posts