Analiza makroskopowa – rozpoznanie gruntów

analiza makroskopowa

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych czy budowlanych, zakładających ingerencję w grunt, warto zatroszczyć się o jego zbadanie. Taka analiza pozwoli ocenić jakość badanego podłoża, a także uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości.

Czym jest analiza makroskopowa?

Badania makroskopowe są wykonywane po to, aby wstępnie określić rodzaj gruntu, a także niektóre z jego cech fizycznych, nie używając do tego specjalistycznych przyrządów. Tego rodzaju badań dokonuje się zarówno w terenie, jak i później w laboratorium. Co istotne, należy je wykonywać zawsze, bez względu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej. Bardzo istotne jest to, aby pobrać dobrej jakości próbkę – powinna ona mieć naturalne uziarnienie i wilgotność. W większości przypadków analiza makroskopowa służy do określenia rodzaju i nazwy gruntu, jego stanu, barwy, a także wilgotności i zawartości węglanu wapnia. Ponadto dzięki niej można rozpoznać także rodzaj domieszek oraz ich ilość.

Jak wygląda badanie?

Badanie rozpoczyna się od tego, że z gruntu pobierana jest próbka, którą należy uformować w kulkę o średnicy 7 mm. Już sama próba formowania daje pierwszą informację o gruncie – jeżeli nie można tego zrobić, a próbka kruszy się i rozsypuje, mamy do czynienia z gruntem niespoistym. Jeśli grunt jest bardzo twardy, wówczas należy go nawilżyć i spróbować zrobić z niego wałeczek – podobnie jak w przypadku, gdy próbka daje się formować. Jeśli wałeczek zacznie się rozsypywać lub rozwarstwiać podłużnie, oznacza to, iż jest to grunt małospoisty. Jeśli z kolei pęka poprzecznie, trzeba ocenić powierzchnię wałeczka. Gdy jest ona bez połysku – to grunt średniospoisty, jeśli ma połysk pod koniec wałeczkowania – grunt spoisty zwięzły, a jeśli jest to wałeczek z połyskiem – grunt bardzo spoisty.

Co należy ocenić?

Poza badaniem terenowym, należy także pobrać próbki do laboratorium w celu ich dokładniejszego zbadania. Pozwolą one na ustalenie, jaki jest skład granulometryczny i mineralny gruntu, a także na dokładne zbadanie wytrzymałości w stanie suchym. Następnie ustala się także dylatancję pyłu, piasku oraz iłu, a także zawartość węglowodanów, które pozwalają ocenić wapnistość próbki. Analiza makroskopowa służy również do oznaczenia gruntów organicznych, wulkanicznych czy stopnia rozłożenia torfu.

Wszystkie te badania pozwalają na dokładne zbadanie rodzaju i jakości gruntu oraz jego zawartości. Dzięki temu można sprawdzić, jakie prace będą ewentualnie potrzebne, aby przygotować grunt pod dane przeznaczenie.

Related Posts