Objętościomierz piaskowy – dlaczego jest przydatny?

piasek drobnoziarnisty

Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba zbadać gęstość gruntu, aby ocenić, czy jest ona odpowiednia. Do tego celu można użyć na przykład objętościomierza piaskowego. Na czym dokładnie polega jego działanie?

Czym jest zagęszczanie gruntu?

Zagęszczanie gruntu jest procesem technologicznym, który prowadzi do zwiększenia gęstości objętościowej gruntu, co sprawia, że poprawie ulegają także inne właściwości, na przykład zmniejsza się porowatość, wodoprzepuszczalność oraz wrażliwość na mróz. Jednocześnie poprawie ulega nośność – jest większa, podobnie jak wytrzymałość na ścieranie.

Z czego składa się objętościomierz piaskowy?

Objętościomierz piaskowy może mieć różny kształt, niezależnie od tego składa się on jednak z kilku stałych elementów. Pierwszym z nich jest pojemnik lub butelka na piasek kalibrowany, zabezpieczony przez zawór. Jest on umieszczony na metalowym odwróconym stożku. Całość z kolei stoi na stabilnej podstawie. Co istotne, urządzenie to musi być zgodne z normami.

Jak wygląda badanie za pomocą tego urządzenia?

Badanie gęstości gruntu za pomocą objętościomierza piaskowego jest metodą stosowaną do gruntów drobnoziarnistych i alternatywną wobec metody wodnej. Całe badanie polega na pobraniu próbki gruntu z badanego obszaru. Następnie należy ją zważyć, a zagłębienie, które powstało po zabraniu próbki o objętości około 1 decymetra sześciennego, wypełnić umieszczonym w objętomierzu piaskowym piaskiem kalibrowanym. Musi on być naturalny, przemyty i wysuszony, o uziarnieniu ½ lub 0,5/1 i bez zawartości nadziarna. Ciężar próbki i tego piasku, a także dane odczytane z objętościomierza pozwalają na precyzyjne obliczenie ciężaru objętościowego badanego gruntu, zgodnie z przyjętymi wzorami. Sprawdza się masę piasku zużytego do badania, oblicza objętość wykonanego dołka, waży pobrany materiał i określa jego wilgotność, a także oblicza gęstość objętościową szkieletu gruntowego oraz wskaźnik zagęszczenia.

Badanie gęstości gruntu za pomocą objętościomierza piaskowego jest bardzo pomocne przed rozpoczęciem prac budowlanych. To jedna z najbardziej skutecznych metod stosowanych do gruntów drobnoziarnistych.

Related Posts