Przyczyny zawalenia się budynków

zawalenie budynku

Dzięki geotechnice zawdzięczamy bezpieczeństwo budynków, w których przebywamy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy człowiek i jego wiedza zawodzą, a budynki ulegają zawaleniu. Warto znać źródła tych katastrof budowlanych, aby zapobiegać im w przyszłości.

Dlaczego budynki się zawalają

Przyczyn zawalenia budynków może być kilka i na każdym etapie budowy może wydarzyć się coś niepożądanego. Przede wszystkim nieprawidłowości mogą wystąpić już przy projektowaniu budynku. Błędnie przyjęty model konstrukcji, który nie sprawdzi się na konkretnym gruncie skutkować będzie wadliwym osadzaniem budynku, a w konsekwencji jego zawaleniem. Już na tym etapie należy upewnić się, że model konstrukcji sprawdzi się i nie zawiedzie. Kolejnym powodem może być niedostateczna nośność oraz rysoodporność budynku. Zanim budynek zacznie powstawać należy upewnić się, że materiały wykorzystane do jego budowy są odpowiednie, wytrzymają każdy ciężar i każde napięcie. Do przyczyn zawalenia budynków zaliczyć można także wadliwe zaprojektowanie wentylacji i izolacji cieplno–wilgotnościowej, które mogą doprowadzić do powstania korozji. Błędy popełniane w czasie wykonawstwa projektu bywają najczęstszym powodem, który sprawia, że budynki ulegają zawaleniu. Do czynności takich zalicza się realizację niezgodną z dokumentacją techniczną, wykorzystanie materiałów niskiej jakości i prefabrykatów, a także złą jakość wykonywania robót. Niepoprawności w czasie eksploatacji, czyli na przykład przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi to kolejna realne wytłumaczenie dlaczego budynki ulegają zawaleniu.

Zapobieganie zawaleniom się budynków

Jednym z powodów, który doprowadza do katastrof budowlanych są czynniki losowe, na które człowiek często nie ma wpływu. Należą do nich pożary, wybuchy, powodzie oraz wstrząsy sejsmiczne. Jednakże istnieją sposoby na to, aby zapobiec powstaniu nieszczęściu. Aby nie dopuścić do tragicznej sytuacji, w której budynek uległ zawaleniu należy przeprowadzać systematyczną kontrolę i oględziny pod okiem fachowca. Jeżeli budynkowi grozi zawalenie należy natychmiast wydać polecenie wyłączenia z użytkowania budynku lub jego części. Ponadto trzeba wezwać specjalistów, którzy w trybie pilnym zajmą się przyczyną grożącą zawaleniu budynku. Im szybciej zostaną zauważone wszelkie nieprawidłowości w stabilności obiektu, tym lepiej dla bezpieczeństwa osób w nim przebywających.

Najsłynniejsza katastrofa budowlana

Jedną z najbardziej znanych katastrof, która wydarzyła się z powodu nieprawidłowości na poziomie geotechniki było zawalenie się ściany wykopu Europlexu w Warszawie w 1998 roku. Architektem był Austriak, który nigdy wcześniej w Warszawie nie był i nie znał dobrze tego terenu. Jego błędne obliczenia i parametry geotechniczne doprowadziły do zawalania sie ściany.

Aby skutecznie zapobiegać takim sytuacjom od samego początku prac należy konsultować się ze specjalistami, którzy osobiście dopilnują prac geotechnicznych. Powodów tego typu katastrof budowlanych jest wiele i warto jest je znać, aby wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę.