Palowanie gruntu sposobem na wzmocnienie fundamentów

palowanie-gruntuW budownictwie fundamenty są podstawą i najważniejszym elementem całości budynku. Jeżeli konstrukcja ma być bezusterkowa, należy poświęcić jej dużo uwagi i czasu. Mimo to, czasami niezbędne jest palowanie gruntu. Na czym to polega i w jakich sytuacjach należy wzmacniać fundamenty?

Czym jest palowanie gruntu?

Główną i najważniejszą rolą fundamentów jest przekazywanie na grunt obciążeń z budynku w sposób umożliwiający jego bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania. Aby mieć pewność, że usadowiona konstrukcja poradzi sobie z wieloma czynnikami zewnętrznymi, jak np. podnoszenie się wód gruntowych, należy dodatkowo zabezpieczyć fundamenty wybranym przez specjalistów sposobem. Jednym z nich jest palowanie, które polega na tym, że stosując odpowiednie technologie, osadza się na stałe w gruncie pale, które sięgają w głąb gruntu i przenoszą ciężar na bardziej wytrzymałe warstwy. Parametry dla palowania fundamentu (ich średnica, głębokość osadzenia oraz rozstaw) powinny być zawsze dostosowane do warunków wodnych i gruntowych oraz do obciążeń budynku, a o wszystkich szczegółach oraz parametrach powinien zadecydować specjalista, najczęściej geotechnik.

Sprawdzony sposób na wzmocnienie fundamentów

Sposoby wzmocnienia fundamentów można podzielić na trzy typy: poprzez pogłębienie fundamentów (najczęściej polega na podmurowaniu i wynika z potrzeb dotarcia do niżej położonych warstw), poprzez poszerzenie fundamentów (polegają na zwiększeniu sztywności fundamentu poprzez dwu- lub jednostronne wykonanie odsadzek, najczęściej żelbetowych, trwale połączonych z istniejącą częścią konstrukcji) oraz poprzez zmianę sposobu przekazywania obciążeń. Pale w podparciu fundamentów bezpośrednich stosuje się głównie w gruncie słabonośnym lub o wysoko ustabilizowanym poziomie wody gruntowej. W zabudowie jednorodzinnej obciążenia te nie są duże, dlatego do posadowienia domów stosuje się mikropale. Charakteryzują się one niewielkim przekrojem (do 30 cm), ale wysoką w stosunku do średnicy nośnością.

Kiedy wzmacniać fundamenty?

Na ewentualne uszkodzenie fundamentów wpływają głównie dwa czynniki – ludzkie i środowiskowe. Do tych pierwszych zaliczają się m.in. błędy projektowe i wykonawcze, drgania i wstrząsy wywołane ruchem pojazdów, czy też obniżona klasa wytrzymałości materiałów. Do czynników środowiskowych wlicza się z kolei korozję chemiczną materiałów, wpływy atmosferyczne, naturalne zużycie materiałów czy inne sytuacje nadzwyczajne (klęski żywiołowe, katastrofy). Wzmacnianie fundamentów palami ma także zastosowanie w miejscach, gdzie duże skoncentrowanie obciążenia trzeba przenieść na głębsze, a zatem również wytrzymalsze warstwy gruntu, ponieważ w tych górnych, przypowierzchniowych mamy do czynienia z podłożami o niewielkiej nośności i dużej podatności na odkształcenia. Do gruntów słabej jakości zaliczyć można na przykład torfy, namuły, luźne nasypy oraz komunalne odpady. Fundamenty palowe stosuje się także do stabilizowania skarp, obudowywania głębokich wykopów i ograniczenia bezwzględnej wielkości lub różnicy osiadań.

Jeżeli wciąż nie jesteś przekonany do wzmocnienia fundamentów palowaniem, możesz zasięgnąć opinii specjalisty, który w jasny i ciekawy sposób pomoże Ci podjąć prawidłową decyzję.