Laboratoryjne badanie gruntu – na czym polega?

laboratoryjne-badanie-gruntu

Wykonanie badania laboratoryjnego gruntu powinno być jednym z punktów wyjściowych przed rozpoczęciem budowy. Pozwalają one pozbyć się ryzyka, że nasz dom czy budynek użytkowy zostanie postawiony w miejscu, które kompletnie się do tego nie nadaje, co w późniejszym czasie mogłoby przynieść wiele uciążliwych skutków.

Na czym polegają badania laboratoryjne gruntu?

Badania laboratoryjne gruntu przeprowadzane są w celu sprawdzenia jego konkretnych parametrów fizycznych. Specjalne próbki są pobierane przez specjalistów w trakcie wierceń, a następnie dostarczane do laboratorium gruntowego, gdzie są one analizowane za pomocą różnych sposobów. Na początku, aby ustalić rodzaj, barwę oraz stan gruntu wykonuje się badania makroskopowe. Kolejne kroki w dużej mierze zależą od potrzeb osoby zlecającej owe działanie. Przy pomocy badań laboratoryjnych gruntu można sprecyzować między innymi jakie substancje znajdują się w podłożu, jaki jest poziom jej ewentualnego skażenia oraz jaka jest zawartość części organicznych czy składników, takich jak węglan wapnia.

Kiedy należy wykonać badanie gruntu?

Badania gruntu wykonuje się przed rozpoczęciem budowy danej nieruchomości. Pomagają one w doborze chociażby najwłaściwszej metody fundamentowania, dzięki której będziemy mogli zapobiegać, na przykład osiadaniu budynku, czego widocznymi skutkami bardzo często jest pękanie ścian. Przed zakupem działki pod budowę warto jest zdecydować się na tego typu działania, aby zapoznać się z jej stanem faktycznym oraz ewentualnymi wadami, o których nie zostaliśmy poinformowani przez sprzedającego. Jest to bardzo istotne, bowiem pewne rodzaje gruntu nie są w stanie znieść nawet niedużego obciążania – dzieje się tak chociażby w wypadku torfów i namułów. Nie poleca się pod budowę też gruntów nasypowych, które zostały przeniesione na dany obszar z miejsca swojego naturalnego występowania. Jest to sposób, który wiele osób często wykorzystuje, aby zamaskować defekty danej działki.

Badania geotechniczne a prawo

Badania laboratoryjne gruntu są jedną ze składowych badań geotechnicznych. Wcześniej ich wykonanie przed budową było konieczne tylko w momencie, kiedy budynek miał stanąć w miejscu o skomplikowanej strukturze geologicznej. Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, które w życie weszło 29 kwietnia 2012, przeprowadzenie badań wymagane jest do wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym między innymi dla domów jednorodzinnych, które przed zmianą przepisów nie były objęte tym obowiązkiem. Bez wyników, przeprowadzonej przez specjalistów analizy gruntu, nie będziemy mogli otrzymać pozwolenia na budowę.

Przeprowadzanie laboratoryjnych badań gruntu nie powinno być tylko dodatkowym obowiązkiem narzuconym przez ustawodawcę. Warto zwrócić uwagę, jak wiele korzyści może płynąć ze sprawdzenia właściwości miejsca, w którym ma stanąć budynek. Często może to pomóc w uniknięciu sytuacji tragicznych skutkach, jak chociażby katastrofa budowlana.