Badanie gruntu na budowie – co ma na celu?

badanie-gruntu-na-budowie

Mimo, iż badanie stanu gruntowego ziemi podczas rozpoczęcia budowy nie jest obowiązkowe, to z pewnością pomoże uniknąć nieprzyjemnych wydarzeń, takich jak zalanie fundamentów czy pękanie ścian budynku. W jakim celu jeszcze powinno wykonywać się badania geotechniczne?

Czym jest badanie gruntu?

Kontrolę gruntu nazywa się inaczej badaniem geotechnicznym i zleca się je zazwyczaj inżynierowi geotechniki. Polega ono na rewizji warstw ziemi pod względem ich prawidłowego ułożenia. Zwraca się uwagę m.in. na to, czy są one ułożone równolegle, czy jednak występują grunty słabonośne, np. torf. Dzięki temu można wykryć powierzchnie o niejednorodnej strukturze, co w znaczny sposób wpływa na przebieg projektowania i stawiania fundamentów. Badanie prowadzi się głównie w terenie (wiercenie, sondowanie, pobór próbek gruntów i wód, pomiar zwierciadła wody gruntowej) oraz laboratorium (oznaczenie parametrów geotechnicznych gruntu oraz składu chemicznego wód gruntowych). Sporządzona dokumentacja zawiera także grafikę ilustrującą budowę geologiczną podłoża oraz wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku.

Badania geotechniczne – po co?

Kontrolę geotechniczną wykonuje się po to, aby ocenić ewentualne niekorzystne działanie gruntu. Pod uwagę bierze się właściwości fizyczne, takie jak:

  • gęstość właściwa – stosunek masy suchego szkieletu do jego objętości,
  • gęstość pozorna – stosunek masy próbki do jej objętości wraz z porami,
  • porowatość – stosunek objętości porów w próbce do całkowitej objętości,
  • wilgotność – procentowy stosunek masy wody gruntowej do masy suchego szkieletu,
  • plastyczność – procentowa zawartość wody w gruncie do masy suchej próbki,
  • współczynnik filtracji – zdolność do przepuszczania wody,
  • uziarnienie – określa procentowy udział danego rodzaju w określonej próbce,
  • zagęszczenie – stosunek naturalnego zagęszczenia do maksymalnego możliwego.

Każda wartość porównywana jest następnie z powszechnie obowiązującymi normami, co bezpośrednio przekłada się na podejmowanie decyzji przez specjalistów. 

Zalety badania gruntu na budowie 

Poza spełnieniu prawnego wymogu przeprowadzania badania geotechnicznego pod projektu budowy np. domu, warto wykonać te badania jeszcze przed zakupem działki, przez co od razu będzie wiadomo, czy dana budowa będzie w pełni możliwa, czy jednak do jej realizacji będzie potrzebny większy nakład finansowy. Jeżeli nie wykonałeś tego typu badań, a jesteś na etapie projektowania fundamentów, nadal nie jest za późno. Wyniki przeprowadzonej obserwacji będą pomocne zarówno dla architektów, jak i wykonawców. Dzięki przydatnej wiedzy na temat gruntu można modyfikować zalecenia i dostosowywać je do aktualnych warunków w ziemi. Odpowiednie przygotowanie podstawy i murów budynku pozwoli uniknąć częstych problemów występujących w trakcie użytkowania domu, czyli pękających ścian i zapadających się fundamentów.

Dobrze sporządzona dokumentacja geotechniczna może uchronić Twoją kieszeń przed dodatkowymi wydatkami związanymi z zachwianiem równowagi gruntowej. Warto więc wyprzedzić pewne fakty i zaufać specjalistom w swojej dziedzinie.

 

Related Posts