Oznaczanie odkształcalności i ściśliwości gruntu

Oznaczanie odkształcalności

Oznaczanie odkształcalności i ściśliwości gruntu to laboratoryjne badanie geotechniczne, które pozwala na poznanie specyfiki działki. Próbki pobrane w trakcie wierceń są testowane w specjalnie przygotowanym do tego celu laboratorium, gdzie przy użyciu zaawansowanego technologicznie sprzętu można dowiedzieć się więcej o warunkach gruntowych panujących w danym miejscu – na jakie pytania przynosi odpowiedź oznaczenie odkształcalności i ściśliwości gruntu?

Odkształcanie się gruntu

Odkształcanie się gruntu to w pełni naturalny proces, który wynika ze zmiany rozkładu sił, które oddziałują na ziemię. Temu zjawisku ulegają bez wyjątków wszystkie typy podłoża, choć te o budowie ciągłej, jak na przykład skały, odkształcają się w niewielkim stopniu. Natomiast ośrodki rozdrobnione, jak właśnie grunty, charakteryzują się dużymi zmianami, które zachodzą stosunkowo powoli, dlatego początkowo różnice w ukształtowaniu parceli mogą być niezauważalne – między innymi z tego powodu warto wykonać badania na oznaczenie odkształcalności gruntu. Jego wyniki wykażą, jak dużą tendencję ma podłoże działki do zmiany swojego ułożenia pod wpływem działania sił zewnętrznych, dzięki czemu jeszcze na etapie projektowania zabudowy możliwe będzie wdrożenie systemów, które zwiększą jej stabilność.

Ściśliwość gruntu – czym jest i jak ją badać

Ściśliwością gruntu nazywa się jego zdolność do zmniejszania swojej objętości pod wpływem obciążenia – w praktyce oznacza to sprawdzenie, czy ziemia, na której stanie na przykład dom, nie odkształci się wskutek jego ciężaru. Do kondensacji podłoża dochodzi w wyniku zmniejszenia się objętości porów powietrza oraz wyciśnięcia wody, która naturalnie znajduje się w gruncie. Efektem tego procesu może być obniżenie się działki i, w konsekwencji, zapadanie się zabudowy. Aby oznaczyć ściśliwość gruntu wykonuje się badania laboratoryjne, które pozwalają określić tak zwany moduł ściśliwości. W tym celu przy pomocy specjalistycznego sprzętu pobierane są próbki podłoża, a następnie poddaje się je specjalistycznym testom. Ich przeprowadzenie pozwala na oznaczenie współczynnika proporcjonalności między naprężeniem gruntu a jego odkształceniem.

Wykonanie zaawansowanych badań geotechnicznych gruntu, takich jak oznaczanie odkształcalności i ściśliwości gruntu ma bardzo duże znaczenie, bowiem ich wyniki pozwalają odkryć nieznane dotąd właściwości gruntu, które mogą wpłynąć na trwałość oraz wytrzymałość budynku, który wkrótce stanie na działce. Z wiedzą na ten temat można odpowiednio wcześnie wdrożyć rozwiązania, które pozwolą na stworzenie warunków gruntu optymalnych pod zabudowę.