Na czym polega metoda Proctora?

Metoda Proctora

Przed przystąpieniem do budowy jakiejkolwiek inwestycji, trzeba wykonać najpierw cały szereg badań, aby ustalić czy grunt nadaje się pod budowę. Jeżeli wyniki nie są zadowalające, wykonuje się badania, aby określić, które metody uzdatniania gruntu będą w tym konkretnym przypadku najlepsze. Jednym z nich jest badanie Proctora. Co to jest, dlaczego się je wykonuje i w czym może pomóc?

Po co wykonuje się badanie Proctora?

Badanie Proctora pokazuje do jakiej gęstości podłoża należy dążyć, aby nadawało się pod zabudowę. Pragnąc, żeby cała konstrukcja była stabilna oraz pewna, grunt musi posiadać jak największą gęstość, jednak wpływ na to ma jego wilgotność. Każdy rodzaj gruntu różni się od siebie swoją wilgotnością, dlatego dąży się, by ubijać ten o optymalnej wilgotności.

Jakie urządzenia wykorzystuje się w metodzie Proctora?

Urządzeniem wykorzystywanym w badaniu optymalnej wilgotności gruntu jest aparat Proctora. Można wyróżnić dwa jego rodzaje: ręczny oraz mechaniczny. Składa się on z tłoków (ubijaków), prowadnicy, nadstawki, cylindra oraz podstawki. W cylindrach umieszcza się próbkę podłoża i dzielą się one na małe oraz duże cylindry. Ubijaki mogą występować w formie lekkiej, jak i ciężkiej. Daje to aż cztery kombinacje ubijakowo-cylindrowe, czyli cztery metody badania Proctora.

Na czym polega metoda Proctora?

Podczas badania Proctora przygotowuje się próbki gruntu, które umieszcza się w cylindrze i ubija tłokami. Do badanej próbki dolewa się wodę w kilku cyklach, za każdym razem coraz mniej. Badanie przeprowadza się do momentu, w którym masa gruntu zacznie się zmniejszać,  dzięki czemu można ustalić, przy jakiej wilgotności próbka zagęszczała się najsilniej pod wpływem ubijania.

Istnieje wiele metod badania oraz uzdatniania gruntu do zabudowy. Powierzenie ich odpowiedzialnej i doświadczonej firmie z zakresu geologii oraz geotechniki to podstawa, aby być pewnym, że wykonanie będzie przeprowadzone prawidłowo. W Polsce badanie za pomocą aparatu Proctora przeprowadza się na podstawie Polskiej Normy budowlanej: PN-88/B-04481, w której objęto badania cech gruntu dla potrzeb budownictwa, a także ustalone zostały w niej zasady ich stosowania oraz wykonywania.