Ogrzewanie geotermalne – co to takiego?

ogrzewanie

W miarę rozwoju technologii związanych z naturalnymi surowcami i energią odnawialną, pojawia się coraz więcej pomysłów na wykorzystywanie darów ziemi w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Znane są już solary, często spotyka się przydomowe oczyszczalnie, obecnie coraz popularniejsze staje się ogrzewanie geotermalne. Na czym polega? Skąd pozyskuje się niezbędną energię i czy warto się nim zainteresować?

Energia geotermalna

Na pewno spotkałeś się z określeniem ,,źródła termalne”? Są to skupiska, w których znajduje się gorąca woda ogrzana przez energię pochodząca z wnętrza ziemi. Jak to się dzieje, że ciecz jest ogrzewana? Proces zaczyna się od wód opadowych, które wnikają do gleby, następnie natrafiają na pokłady magmy i innych skał ogrzewanych przez płynne jądro wewnętrzne, które ma temperaturę ok. 5500–6500 °C. Uzyskuje ono ją na skutek nieustannego ruchu, przypominającego prąd rzeki. Zgodnie z zasadami fizyki, każda praca wytwarza ciepło, a na wielkość pracy przekłada się również masa, przez co jądro ziemskie może wytworzyć tak ogromne pokłady ciepła. Woda jest zatem mocno nagrzewa i również zgodnie z zasadami fizycznymi wędruje ku górze w formie ciekłej lub gazowej. Gdy znajdzie się blisko skorupy ziemskiej może zostać wydobyta przez człowieka. Dlaczego energia jest odnawialna? Ponieważ wody pochodzą z opadów, a energia wewnątrz planety jest stale produkowana, zatem pokłady nigdy nie ulegną wyczerpaniu.

Ogrzewanie geotermalne

Człowiek stara się opanować siły przyrody i korzystać z surowców danych przez naturę, dlatego opracował system ogrzewania geotermalnego, za pomocą którego może ogrzewać dom. W Polsce warunki do zakładania tego typu instalacji są korzystne. O tym czy dany teren nadaje się do eksploatacji pod kątem energii geotermalnej decyduje obecność odpowiednich skał przekazujących ciepło wodzie oraz niecek osadowych. Najlepsze warunki jak dotąd odkryto na Podhalu i w Małopolsce. W Zakopanem blisko 90% hoteli korzysta dziś właśnie z takiego sposobu ogrzewania budynków. Na tych terenach pozyskiwanie alternatywnej energii grzewczej jest proste i nie wymaga skomplikowanych instalacji, gorącą wodę można czerpać bezpośrednio z gruntu. Innym rozwiązaniem, opracowanym przez inżynierów jest zastosowanie pomp ciepła. Z pozoru złożone urządzenie, ma proste zasady działania: pompa transportuje ciepło z obszarów o niskich temperaturach do instalacji grzewczej (w której występuje wyższa temperatura czynnika grzewczego). Obieg powietrza jest odwrotny od tego występującego w przyrodzie, dlatego niezbędne jest zastosowanie elektrycznego napędu, który sprawi, że ciepło będzie płynęło od temperatury wyższej do niższej. Dzięki temu temperatura czynnika grzewczego ulega podwyższeniu, co umożliwia wygodne ogrzanie pomieszczeń.

Pompy cieplne

Na rynku są dostępne dwa rodzaje pomp cieplnych. Pierwsze z nich swoje działanie opierają na wykorzystywaniu powietrza. Tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością, ponieważ ich koszt jest niski, a montaż prosty. Niestety takie rozwiązania nie sprawdzają się najlepiej w miejscach na świecie, gdzie temperatury spadają poniżej zera, wówczas zapotrzebowanie na dodatkową energię elektryczną rośnie i cała magia ogrzewania energią geotermalną pryska. Ciągle włączona grzałka elektryczna generuje wyższe koszty, a także zwiększa prawdopodobieństwo awarii w instalacji zwłaszcza w zimie, gdy jest najbardziej potrzebna. Drugim typem pomp są urządzenia gruntowe, które energię czerpią bezpośrednio z wód gruntowych. Ich działanie jest praktycznie w całości uzależnione od temperatury wód pod ziemią, nie zaś od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Koszty ich instalacji są jednak znacznie wyższe.

Ekonomia i ekologia idą w parze

Po podjęciu decyzji związanej z zamontowaniem instalacji geotermalnej czeka Cię dość duży wydatek. Jednakże taka inwestycja zwróci się w krótkim czasie, podczas gdy po założeniu ogrzewania gazowego czy elektrycznego, koszty surowca są comiesięczne plus opłaty przesyłowe. Ponadto takie rozwiązania nie dają samodzielności, natomiast w przypadku energii geotermalnej zyskujesz własne, niezależne od wielkich firm źródło energii. Ekonomia idzie w tym przypadku w parze z ekologią, bowiem energia geotermalna jest w pełni odnawialna, nie tworzy szkodliwych spalin i nie wymaga dodatkowej obróbki fizycznej ani chemicznej. Instalacja geotermiczna generuje mniejsze koszty w sensie finansowym, a także zdrowotnym, ponieważ wspiera politykę korzystania z odnawialnych źródeł energii i tym samym sprzeciw wobec zanieczyszczania środowiska.

Przed podjęciem decyzji o założeniu instalacji grzewczej opartej o energię geotermalną, warto zrobić specjalistyczne badania, które pozwolą określić czy na terenie, na którym mieszkasz znajdują się odpowiednie wody gruntowe i skały, które zapewnią Ci stały dopływ ciepła. Tym samym pokażą czy inwestycja tego typu nie przekracza Twoich możliwości i czy jest sens wiercenia właśnie w tym miejscu.