Nośność podłoża gruntowego – jak ją zbadać?

nosnosc-podloza-gruntowegoStawianie budynków i różnych innych konstrukcji to działanie, które wymaga wcześniejszego przygotowania. Niezwykle istotne jest podłoże – to ono ma utrzymać stabilnie całą budowlę wraz z jego ciężarem. Wysoka nośność gruntu niweluje nadmierne odkształcenia warstw konstrukcyjnych nawet wtedy, kiedy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. Czym tak właściwie jest nośność podłoża gruntowego? Jakie są sposoby na zbadanie jej parametrów? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest nośność podłoża gruntowego? 

Nośność gruntu to zdolność podłoża gruntowego do przenoszenia różnego rodzaju obciążeń, jakim podlega ten grunt. Zgodnie z Polską Normą PN-81/B-03020 w przeprowadzonych obliczeniach określa się najmniej korzystny sposób odkształcenia podłoża. Teoretyczne największe naprężenie, które grunt może przyjąć oznaczane jest jako naprężenie graniczne. Z kolei naprężenie dopuszczalne to graniczne podzielone przez F, czyli współczynnik bezpieczeństwa. Najczęstsze przyczyny awarii w budownictwie to osiadanie właściwe oraz na skutek uplastycznienia gruntu, które wynikają z naprężeń ścinających. Istnieją dwie metody badania nośności gruntu: dynamiczne oraz przy pomocy płyty VSS, o których opowiemy w kolejnej części tekstu.

Dynamiczne badanie nośności gruntu

Dynamiczne badanie nośności gruntu to metoda, która wykorzystuje lekką płytę dynamiczną. Dzięki temu, że przy jej stosowaniu nie wymaga się użycia pojazdu obciążeniowego, jest ona bardzo korzystną alternatywą dla badań płytą VSS, które są określane jako niezwykle czasochłonne i kosztowne. Ponadto dynamiczne badanie nośności gruntu posiada tę zaletę, że można je wykonać w miejscach, które są trudno dostępne – takich jak na przykład zasypy, rowy czy wykopy. Sposób ten cieszy się dużą popularnością również dlatego, że wystarczy tylko jedna osoba do przeprowadzania badania, które w tym przypadku trwa około dwóch minut.

Badanie gruntu przy pomocy płyty VSS

Badanie gruntu przy pomocy płyty VSS to szybka diagnostyka parametrów geotechnicznych gruntu w tak zwanych badaniach in situ. Jej przeprowadzenie pozwala na określenie możliwych odkształceń i wytrzymałości wierzchniej warstwy gruntu. Na czym ono polega? Przeprowadza się pomiar odkształceń pionowych warstwy podłoża, którą chcemy zbadać przy pomocy wywierania nacisku poprzez dźwig hydrauliczny. Metoda wykorzystująca płytę VSS szczególnie dobrze nadaje się do badań podłoża drogowego oraz zagęszczenia powierzchni podatnych, jednak jak już było wcześniej wspomniane jest ona dość czasochłonna i kosztowna, a także do jej przeprowadzenia konieczna jest większa ilość osób.

Badanie nośności gruntu jest koniecznym działaniem, które przeprowadza się w miejscach przeznaczonych pod różnego rodzaju budowle i konstrukcje. Warto wykonać je dokładnie i precyzyjnie, dzięki czemu można szczegółowo określić parametry interesującej nas powierzchni. Dobra nośność gruntowa pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na wybranym terenie.