Jaki jest cel odbioru gruntu w wykopie?

Grunt w wykopie

Współczesne prawo nakłada na właścicieli działek, na których stanąć ma budynek liczne obowiązki związane z badaniami gruntu. Jednym z koniecznych testów jest tak zwany odbiór gruntu – na czym polega i jaki jest jego cel?

Po co odbiera się grunt w wykopie

Wykonanie odbioru gruntu w wykopie pozwala na zbadanie jego stanu i wykrycie ewentualnych różnic pomiędzy rzeczywistym stanem gleby a tym odnotowanym w dokumentach. Podczas badania może okazać się, że poszczególne warstwy uległy przemieszczeniu, w związku z czym wcześniej przygotowane założenia dotyczące na przykład głębokości fundamentów są nieaktualne. Wykrycie tego rodzaju nieprawidłowości umożliwia szybką reakcję oraz weryfikację planów budowy tak, by przystawały one do stanu faktycznego. Różnice pomiędzy udokumentowanym a rzeczywistym układem gruntu zdarzają się najczęściej na terenach niestabilnych, na przykład w okolicach rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

Jak wykonuje się odbiór gruntu w wykopie

Zgodnie z wytycznymi odbiór gruntu w wykopie należy wykonać przed wylaniem chudego betonu. W praktyce badanie to odbywa się zwykle na dzień lub nawet na kilka chwil przed wylaniem tejże warstwy – przeprowadzenie go “na ostatnią chwilę” gwarantuje, że wyniki będą jak najbardziej aktualne. Aby wiarygodność odbioru gruntu była najwyższa, test musi zostać wykonany w sprzyjających warunkach atmosferycznych, które będą oddawały naturalny stan gruntu na działce, dlatego czasem ze względu na na przykład silne opady badanie musi zostać przełożone. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, sam odbiór gruntu nie jest skomplikowaną procedurą. Polega on na tym, że wykwalifikowany geotechnik najpierw makroskopowo ocenia zgodność dna wykopu z dokumentacją dotyczącą działki, a potem, w razie wątpliwości, przeprowadza dokładniejsze testy gruntu, między innymi przy użyciu maszyn sondujących lub wykonując odwierty. Gdy to konieczne, geotechnik powinien poinformować inwestorów o konieczności wymiany lub częściowej stabilizacji gruntu. Na zakończenie badania w dzienniku budowy trzeba odnotować fakt jego wykonania. Jeśli w wynikach nie stwierdzono żadnych rozbieżności między stanem udokumentowanym a rzeczywistym, od razu można przejść do wylewania betonu.

Odbiór gruntu w wykopie to jedno z podstawowych badań geotechnicznych, które pozwala na jego szybką ocenę. Dzięki temu w razie wykrycia niestabilnych warstw w ziemi, możliwe jest dostosowanie rodzaju fundamentów do stanu gruntu. W efekcie budynek, który wkrótce stanie na działce będzie stabilny, a także bezpieczny w użytkowaniu.