Musisz o to zadbać rozbudowując dom

dobudówka

Rozbudowa domu stanowi alternatywne rozwiązanie pozwalające zwiększyć powierzchnię mieszkalną bez konieczności budowy nowego budynku. W zależności od rodzaju prac należy wiedzieć jakich formalności należy dopełnić, aby wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem.

Odpowiednie przygotowanie domu do rozbudowy

Przed wykonaniem projektu rozbudowy należy dopełnić wiele czynności sprawdzających stan techniczny domu, dzięki czemu ubieganie się o pozwolenie na rozbudowę przebiegnie szybko i sprawnie. Podstawę stanowi wykonanie odpowiednich odkrywek, szczególnie w elementach konstrukcyjnych budynku. Odkopując istniejące fundamenty możliwe jest sprawdzenie ich stanu oraz głębokości posadowienia. Należy również sprawdzić stan istniejących izolacji, aby uniknąć narażenia domu na zawilgocenie. W przypadku zbyt płytko posadowionych fundamentów należy je podbić, a jeśli ich wytrzymałość jest niewystarczająca projektant musi przygotować specjalne wzmocnienia lub poszerzenia. Kolejnym elementem jaki może negatywnie wpłynąć na rozbudowę jest stan ścian nośnych, stropu czy więźby dachowej. Bardzo ważnym jest, aby dokonać ich sprawdzenia ponieważ adaptacja nieużytkowego poddasza stanowi jeden z najprostszych sposobów rozbudowy, na który decyduje się wiele osób. Należy szczególnie sprawdzić ich nośność, a w przypadku nieodpowiednich parametrów wprowadzić nowe rozwiązania np. wstawić stalowe fragmenty.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na samym początku podczas podjęcia decyzji na rozbudowę domu potrzebne jest ustalenie czy gmina, w której mieszkamy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje działkę, na której znajduje się dom. Dokument ten zawiera warunki możliwości rozbudowy domu oraz jego kształtu. Aby go uzyskać wystarczy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie wypisu oraz wyrysu MPZP. W chwili gdy w gminie nie ma takiego dokumentu należy zgłosić się z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Określa ona parametry rozbudowy budynku, w tym jego dopuszczalną powierzchnię, szerokość czy wysokość. Czekając na wydanie decyzji z urzędy gminy należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jego zajmuje to przeważnie od 2 do 4 miesięcy.

Sporządzenie projektu zabudowy

Posiadając ustalone przez gminę warunki zabudowy należy przygotować projekt. Musi on zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz będącą na liście członków izby samorządu zawodowego. W opisie technicznym projektu zabudowy powinna zostać dołączona opinia geotechniczna, ustalająca warunki gruntowe, możliwości posadowienia obiektu, a także przeprowadzenie ewentualnej ekspertyzy technicznej. Obecnie wraz z ciągłym rozwojem infrastruktury bardzo często dochodzi do posadowienia obiektów na terenach o trudnych warunkach geologicznych, stąd opinia geologiczna stanowi tak ważny element.

Ekspertyza Techniczna – konieczna przed rozpoczęciem rozbudowy

Właściwe przygotowana ekspertyza techniczna, uwzględniająca stan podłoża gruntu powinna poprzedzać przeprowadzenie rozbudowy domu. Wykonanie jej stanowi konieczny element podczas przeprowadzenia jakiejkolwiek rozbudowy. Musi bowiem zawierać ocenę stanu budynku, opis badanych elementów, opis wszelkich uszkodzeń takich jak rysy, pęknięcia, powstałe zagrzybienia lub zawilgocenia. Dzięki ekspertyzie możliwe jest określenie sposobu usunięcia nieprawidłowości budynku.

Dostępność różnorodnych produktów oraz projektów sprawia, że obecnie wiele osób decyduje się na powiększenie własnej powierzchni mieszkalnej i użytkowej domu za sprawą rozbudowy istniejącego budynku. Pamiętajmy, że przygotowując się do takiej inwestycji należy zachować odpowiednią odległość od domu sąsiadów, a także spełnić wszystkie warunki techniczne znajdujące się w ustawie Prawo Budowlane.