Georadar a diagnostyka konstrukcji budowlanych

Georadar - zastosowanie

Georadar jest niezastąpionym urządzeniem, które znacznie przyspiesza realizowanie kolejnych etapów prac budowlanych oraz umożliwia redukcję kosztów całego przedsięwzięcia. Służy on do wykonywania diagnostyki poszczególnych konstrukcji. Jaka jest specyfika jego działania? Jakie można przeprowadzać wymiary? 

Jak działa georadar?

Celem tego urządzenia jest rejestrowanie wszelkich zmian parametrów fal, które emitowane i odbierane są przez anteny georadaru – nadawczej i odbiorczej. Ponadto w jego skład wchodzi również przetwornik. Powyższy opis przedstawia urządzenie w wielkim uproszczeniu – sposób odbierania, przetwarzania i analizowania informacji jest bardzo zawiły. Georadar staje się coraz bardziej popularny, dlatego też wykorzystywany jest w wielu innych dziedzinach. Poza wspomnianym budownictwem – w tym także kubaturowym – korzysta się z jego właściwości również w geologii, archeologii, inżynierii środowiska, geofizyce, inżynierii lądowej, a nawet w dziedzinach związanych z ruchem drogowym i budową dróg.

Georadar a pomiary budowlane

Pomiary wykonywane w budownictwie przy pomocy georadaru to najczęściej prace służące określaniu czy podłoże gruntowe jest jednorodne. Sprawdza się to w celu ustalenia, czy jest to odpowiednie miejsce do wzniesienia nowego budynku. Jeżeli konstrukcja już istnieje, to przy pomocy georadaru wykonuje się dokładne sprawdzenie wszystkich jej elementów i ewentualnych nieścisłości. Jakie elementy konstrukcyjne można poddać kontroli georadarowej? Na przykład grubość poszczególnych części budynku – czyli płyt fundamentowych, a także ścian, stropów, podbudowy, nawierzchni dróg i tym podobnych elementów. Można nim sprawdzić, czy występują jakiekolwiek pustki bądź niedogęszczone miejsca, które znajdują się pod płytami fundamentowymi lub nawierzchnią drogi. Ponadto, wykrywa delaminacje, czyli wszelkie utraty spójności warstw składowych i braki w ich szczepności, a także pozwala zdiagnozować poziome zarysowania materiałów. Dzięki georadarowi można określić układ zbrojeniowy, czyli sposób rozstawienia prętów wraz z ich otuliną, który znajduje się w żelbetonowych częściach budynku. Wykonuje się również sprawdzenia sposobu rozmieszczenia sanitarnej infrastruktury, a także infrastruktury elektrycznej, która wbudowana została w elementy konstrukcji. Georadar pozwala także określić jak bardzo zawilgocone są poszczególne części konstrukcyjne budynku.

Wykorzystanie georadaru do diagnozowania stanu, w jakim znajdują się konstrukcje budowlane jest naprawdę świetnym pomysłem, który pozwoli zaoszczędzić sporo czasu oraz pieniędzy. Szybkie wykrycie nieprawidłowości pozwoli na podjęcie działań, które zapobiegną pogłębianiu się uszkodzeń i niszczeniu budynku. Warto zadbać, aby taką diagnostykę przeprowadziła osoba kompetentna, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności.