Czym charakteryzują się grunty spoiste i niespoiste?

Grunt spoisty i niespoisty

Każda działka budowlana odznacza się zróżnicowanymi cechami gruntu. W zależności od właściwości podłoża geotechnicy określają, czy dany teren będzie się nadawał do realizacji konkretnego projektu architektonicznego. Czym charakteryzują się występujące w Polsce grunty spoiste i niespoiste?

Najważniejsze cechy gruntów spoistych

Grunt spoisty zalicza się do grupy nieskalistych gruntów mineralnych lub organicznych. Wśród jego najważniejszych cech góruje wskaźnik plastyczności (czyli podstawowy parametr określający specyfikę podłoża), mieszczący się granicach poniżej 1%. Grunty spoiste są klasyfikowane według zawartości frakcji piaskowej, dzięki czemu w konsekwencji wskazuje się grunty piaszczyste, pośrednie i pylaste. W pierwszej kategorii znajdują się przede wszystkim piasek gliniasty (Pg), glina piaszczysta (Gp) oraz ił piaszczysty (Ip). Z kolei w drugiej grupie mieszczą się pyły piaszczyste (πp) oraz glina zwięzła (Gz). Trzeci rodzaj gruntów obejmuje natomiast głównie pyły i gliny pylaste (Gπ). W celu rozpoznania konkretnego podtypu gruntu spoistego stosuje się tak zwaną próbę wałeczkowania, polegającą na uformowaniu niewielkiej kulki gleby, a następnie obserwowania momentu, w którym zacznie ona pękać, rozwarstwiać się lub rozsypywać.

Charakterystyka gruntów niespoistych

W przeciwieństwie do gruntów spoistych, grunty niespoiste to sypki typ podłoża, co łatwo zauważyć, gdyż jego fragmenty z łatwością rozsypują się w rękach. Ponadto, grunty te są określane jako mineralne lub organiczne niespełniające warunków dla gruntu mineralnego. Oznaczenie poszczególnych podtypów wymaga przeprowadzenia badania makroskopowego, uwzględniającego ocenę wielkości i ilości ziaren gleby. W wyniku zaobserwowanych cech spośród typów gruntów niespoistych wyróżnia się żwiry (Ż), pospółkę (Po), piasek gruby (Pr), piasek średni (Ps), a także piasek drobnoziarnisty (Pd) i pylasty (Pπ).

Badania spoistości gruntów

Specyfika gruntu na danym terenie ma decydujące znaczenie w przypadku wyboru odpowiedniej działki budowlanej. Ważne jest bowiem to, by zwartość podłoża umożliwiła właściwe podtrzymanie całej kondygnacji zaprojektowanego obiektu. W przeprowadzeniu zalecanych badań pomagają profesjonalne firmy geotechniczne, zajmujące się na co dzień oceną i analizą gruntów. Zarówno dla geotechników, jak i dla architektów niezwykle ważne jest ustalenie stopnia zagęszczenia (ID ), ponieważ jego wartość decyduje o tym, która gleba lepiej nadaje się do celów budowlanych (im jest on wyższy, tym właściwości podłoża są bardziej odpowiednie). Do celów budowlanych grunt powinien być przynajmniej średnio zagęszczony. Nie bez znaczenie pozostaje również cechujący go stopień plastyczności i wilgotność.

Przed podjęciem decyzji o zakupie terenu pod budowę domu warto przeprowadzić specjalistyczne badania podłoża. Pozwolą one ocenić między innymi specyfikę gruntów spoistych i niespoistych. Korzystne warunki geotechniczne sprawią, że wykonawca prac nie napotka problemów związanych z wylewaniem fundamentów i realizacją dalszych etapów inwestycji.