Budowa domu na działce rolnej – jakie kroki należy podjąć?

działka rolna

Budowa domu zawsze wiąże się z formalnościami oraz wieloma sprawami urzędowymi, które trzeba załatwić, by otrzymać pozwolenie. Te kwestie są szczególnie istotne w przypadku gruntów rolnych, ponieważ nie są one z założenia przeznaczone do zwykłej zabudowy mieszkalnej. Grunt rolny może być wykorzystywany do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Taką działkę można jednak odrolnić, choć w związku z przepisami obowiązującymi od 1 maja zeszłego roku, wiąże się to z wieloma trudnościami.

Kto może budować na działce rolnej?

Na działce rolnej może budować osoba, która posiada status rolnika, jednak również ona musi mieć na uwadze plany zagospodarowania miejscowego czy odgórnie ustalone decyzje odnośnie przeznaczenia gruntu. Osoba niebędąca rolnikiem również może taką działkę zakupić, jednak istnieje kilka ograniczeń, do których trzeba się zastosować. Przede wszystkim, nie może być ona większa niż 30 arów, chociaż dopuszczalne jest kupno kilku pojedynczych działek, nawet od tego samego właściciela. Taka osoba może także nabyć dom, który stoi na działce rolnej oraz grunty przyległe – w takiej sytuacji, powierzchnia nie może przekroczyć 50 arów. Jeśli jednak osoba nieposiadająca statusu rolnika chciałaby postawić budynek na niezabudowanej działce rolnej, musi liczyć się z czasochłonnym procesem odrolniania terenu oraz wieloma formalnościami i kruczkami prawnymi.

Czym jest plan miejscowy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy i ma na celu określenie przeznaczenia konkretnych działek. Jest on wiążący dla inwestorów oraz jednostek indywidualnych, które podejmują działania związane z kupnem działki i budową na jej terenie. Plan miejscowy będzie więc punktem wyjścia do wydawania decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę. Budynek, który osoba prywatna chce postawić na danej działce, musi być zgodny z jego zapisami, natomiast w przypadku, kiedy w gminie nie ma takiego planu, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na czym polega odrolnienie działki?

Istotną przewagą działki rolnej nad budowlaną jest cena – często może być ona ponad połowę niższa, dlatego odrolnianie jest częstym zjawiskiem. Podstawowymi warunkami, na które należy zwrócić uwagę, są:

  • metraż (do 30 arów)
  • klasa gleby (im niższa, tym większa szansa na uzyskanie pozwolenia)
  • topografia (rzeźba terenu)
  • dostęp do drogi

Proces odrolniania wymaga od osoby składającej wniosek dopełnienia wielu formalności. Trzeba liczyć się z wielokrotnymi wizytami w urzędzie oraz czasem, który procedura może pochłonąć. Dodatkowo, odrolnianie wiąże się z dodatkowymi kosztami, co może zniwelować różnicę między cenami działek rolnych i budowlanych.

Nowe przepisy miały na celu ograniczenie masowego kupna działek rolnych przez inwestorów z zagranicy, dlatego procedura może wydawać się skomplikowana. Chociaż wymaga ona przygotowania wielu dokumentów oraz poniesienia dodatkowych kosztów, jest to bardzo dobry sposób na pozyskanie działki w atrakcyjnej, spokojnej lokalizacji.