Charakterystyka gruntów gliniastych

grunt gliniasty

Wiele osób chcących wybudować dom na konkretnej działce załamuje ręce gdy słyszy, że jej podłoże jest gliniaste. Te wieści nie są jednak aż tak złe, jak mogłoby się wydawać. Przy zachowaniu pewnych standardów wybudowanie domu na gliniastym podłożu będzie może nieco bardziej kosztowne, ale z pewnością nie niemożliwe. Z czego wynikają ewentualne trudności?

Glina w towarzystwie

Jedną z kluczowych przeciwności na jakie można napotkać przy gruntach gliniastych jest to, że często prócz rodzaju ziemi wymagającego nieco innego systemu pracy, parcela ma wysoki poziom wód gruntowych. Te blokują lub znacząco utrudniają prace budowlane, wymagając zastosowania rozwiązań chroniących np. przed podmakaniem piwnic.

Sama glina stanowi z kolei warstwę nieprzepuszczalną. Oznacza to, że gdy na dworze będą panować długotrwałe upały, to zrobi się z niej sucha skorupa, a w przypadku długotrwałych ulew woda deszczowa nie wsiąknie w glebę. Z tego powodu konieczne może okazać się wzmocnienie izolacji fundamentów oraz zastosowanie drenażu opaskowego, który w przeciwieństwie do zwykłych dołów chłonnych nie będzie zamulany przez glinę. W celu stworzenia tego systemu trzeba wyściełać każdą ze ścian specjalną izolacją, a następnie umieszczone na wysokości końca fundamentów dreny obsypać kamieniami. Łączy się je tak, by stworzyły system odprowadzający wodę, która będzie transportowana do studzienki.

Przemarzanie gruntu

W przypadku gruntów spoistych, do których zalicza się glinę, należy zapomnieć o fundamentach tradycyjnych stawianych na głębokości 50 cm. Na tak płytkie ich osadzenie można pozwolić sobie wyłącznie w przypadku podłoża sypkiego, a do pozostałych rodzajów gleby konieczne będzie wzięcie pod uwagę tak zwanej strefy przemarzania gruntu. Ta jest zróżnicowana ze względu na obszar kraju: w centrum wynosi 1 m, bliżej południa 1,2 m, a na zachodzie 0,8 m. Należy o tym pamiętać, ponieważ zbyt płytkie osadzenie budynku mogłoby wiązać się z tworzeniem się wysadzin mrozowych.

Wartości te zmieniają się nieco w przypadku niekonwencjonalnego podejścia do budowania podstaw domu, a więc stawiania płyt fundamentowych. Mają one prostszy kształt i stanowią jednocześnie podłogę budynku, dlatego trzeba osadzić je w taki sposób, by wystawały 20 cm nad ziemią. Jeśli więc grunt gliniasty jest niezbyt gęsty, konieczna będzie jego wymiana na kładzioną warstwowo pospółkę (tj. kruszywo budowlane), na której umieszcza się ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego i dopiero na tak przygotowanym podłożu można położyć płytę fundamentową.

Prace budowlane

Wykopy na podłożu gliniastym nie mogą być wykonane w pełni mechanicznie, gdyż użycie wyłącznie koparki może wysuszyć glebę. Ręczne usunięcie niepotrzebnej warstwy ziemi (ostatnie 20 cm) nie zmieni jej wilgotności, a tym samym będzie lepsze dla postawienia przyszłych fundamentów. Ziemia gliniasta ma także swoje zalety – jej występowanie redukuje ryzyko powstawania osuwisk, które mogą mieć miejsce na podłożach gliniastych. Nie bez znaczenia jest jednak pora roku, w której przygotowuje się podłoże pod fundamenty, gdyż wiosenna wilgotność gliny może znacząco utrudnić pracę ciężkich sprzętów. Najlepiej sprawdzą się wówczas pojazdy na gąsienicach, jednak ich transport wpłynie na zwiększenie kosztów usługi.

Gleba gliniasta jest podłożem wymagającym, ale nie wykluczającym możliwości postawienia na nim domu czy innego budynku. Obecna technologia pozwala poradzić sobie z przeciwnościami, na jakie można napotkać w tym rodzaju gruntów, co jednak może nieco zwiększyć koszty budowy fundamentów. Warto więc dowiedzieć się wcześniej jaki rodzaj podłoża występuje na działce, którą zamierza się kupić i dopiero po oszacowaniu dodatkowych wydatków zdecydować czy warto ją nabyć.