Zawartość substancji organicznych w gruncie – ciekawostki z laboratorium

Ciekawostki o substancjach organicznych

Substancja organiczna. Co to jest i jaką rolę pełni w stabilności gruntu? W jaki sposób można zwiększyć jej zawartość i czy w ogóle jest to możliwe? Dla wszystkich, którzy są ciekawi, jakie znaczenie ma zawartość substancji organicznych w gruncie przedstawiamy ciekawostki z laboratorium.

Co to jest substancja organiczna?

Substancja organiczna to podstawowy składnik gleby, a samo pojęcie obejmuje wiele pomniejszych elementów, które tworzą grunt. Składa się ona przede wszystkim z obumarłych szczątków roślin i zwierząt oraz organicznych produktów ich rozkładu. Do materii organicznej zaliczamy też grzyby, żyjące bakterie, świeżo położony obornik oraz próchnicę, czyli obumarły humus. To ostatnie pojęcie zasługuje na to, by wyróżnić je spośród pozostałych ze względu na ogromne znaczenie, jakie niesie dla całej substancji organicznej. Próchnica glebowa w dużym stopniu wpływa na żyzność gleby, jest bogata w składniki odżywcze oraz zawiera strukturotwórcze kwasy humusowe.

Rola substancji organicznej w glebie

Jaką rolę pełni substancja organiczna? Przede wszystkim jest źródłem pożywienia dla organizmów żyjących w glebie i ma wpływ na całą jej strukturę. Od jej zawartości zależy napowietrzenie i wilgotność ziemi, a nawet szybkość ocieplania. Trudno się więc dziwić, że substancja organiczna wpływa na żyzność, a także stabilność gleby – ostatecznie materia ta definiuje niemal wszystkie cechy ziemi. Pozwala zmniejszyć wodną i wietrzną erozję gleby, a także reguluje jej zdolność do magazynowania wody. Rzutuje nie tylko na to, czy rośliny lepiej rosną na danym gruncie, ale też zmienia predyspozycje gleby do obróbki, co ma znaczenie również przy wznoszeniu na danym terenie jakichkolwiek budowli.

Jak można podwyższyć zawartość substancji organicznych w glebie?

Skoro już wiemy, że substancja organiczna odgrywa tak ważną rolę, pozostaje zapytać, czy człowiek może wpłynąć na jej zawartość w glebie. Odpowiedź jest twierdząca, ale trzeba zaznaczyć, że nie jest to łatwe. Trudno też podać liczbę, która stanowiłaby odpowiednią zawartość materii organicznej w gruncie. Niemniej jednak, jeśli określony teren potrzebuje w tym zakresie wsparcia, można wykorzystać do tego właściwości kompostu i starego obornika.

Znaczenie substancji organicznych w gruncie jest bardzo duże. Jej zawartość wpływa na odżywienie gleby, na jej żyzność i całą strukturę. Trzeba przyznać, że badanie materii organicznej, choć nie wydaje się szczególnie skomplikowane, może dostarczyć wielu przydatnych informacji.