po co wykonuje się analizę sitową granulometryczną