Spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na przed prze­tar­giem

Specyfikacja

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki, warto dokładnie przeanalizować jej specyfikację techniczną. Dzięki temu można sprawdzić, czy konkretna parcela spełnia wszystkie wymagania dotyczące zaplanowanej przez nas inwestycji. Na czym polegają konsultacje geotechniczne i dlaczego są ważne?

Specyfikacja gruntu a przetarg – na co zwrócić uwagę?

Znalezienie idealnej działki budowlanej wymaga szczegółowego zbadania rynku oraz porównania ofert według najbardziej pożądanych kryteriów. Spośród nich, bardzo istotną kwestię stanowi położenie gruntu, które powinno być uzależnione od charakteru inwestycji. Ponadto, należy także przyjrzeć się cechom charakterystycznym gleby występującej na danym terenie. Coraz częściej pod budowę nowych obiektów wybiera się bowiem grunty pełniące wcześniej funkcje typowo przemysłowe. Nie bez znaczenia pozostaje w takim przypadku określenie, czy w glebie znajdują się pozostałości szkodliwych substancji, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia. Przed zakupem działki wskazane jest także sprawdzenie warunków wodno-gruntowych, mających wpływ na zaplanowaniu koniecznego odwodnienia gruntu lub podpiwniczenia budynku.

Atrakcyjna działka przetargowa, czyli jaka?

Obecnie o atrakcyjności działek budowlanych decydują głównie ich powierzchnia oraz lokalizacja. W zależności od położenia, parcele znajdujące się na terenie naszego kraju są zróżnicowane nie tylko pod względem wielkości i ukształtowania, ale także cen za metr kwadratowy. Ostateczny koszt przetargu wiążę się również z sytuacją ekonomiczną i gospodarczą wybranego regionu. Coraz częściej najwyższe stawki trzeba zapłacić za zakup działek niekoniecznie znajdujących się w centrum miast, lecz tych umiejscowionych w bliskości rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz całkowicie uzbrojonych.

Konsultacje geotechniczne

Dzięki skorzystaniu z pomocy specjalistów, inwestorzy mogą uniknąć niepotrzebnych strat finansowych i wyselekcjonować działkę, która będzie w pełni dopasowana do projektu otwieranego przedsiębiorstwa lub działalności handlowej. W zakres konsultacji geotechnicznych wchodzą między innymi prognozowanie zagrożeń, które mogą wystąpić w czasie wykonywania robót ziemnych oraz przeciwdziałanie pojawiającym się problemom. Co równie ważne, badania gruntu umożliwiają także zaplanowanie odwodnienia terenu, z uwzględnieniem głębokości wykopów. Szczegółowa dokumentacja geotechniczna bez wątpienia pozwoli również przyspieszyć prace związane z procesem fundamentowania.

Specyfikacja techniczna przed przetargiem sprawia, że inwestor otrzymuje szansę zapoznania się z wszystkimi detalami dotyczącymi wybranej działki. Finalizacja transakcji i zakup konkretnej parceli muszą zostać poparte zbadaniem cech gruntu oraz jego potencjału budowlanego.  Aby zoptymalizować koszty całego przedsięwzięcia, najlepiej zgłosić się do specjalistów, którzy przeprowadzą najbardziej potrzebne konsultacje geotechniczne.

Related Posts