Sondowanie gruntów – co warto o tym wiedzieć?

Sondowanie gruntów

Specjalistyczne badania geotechniczne pozwalają uzyskać informacje dotyczące jakości, właściwości chemicznych i fizycznych podłoża. Dzięki nim możliwe staje się w konsekwencji określenie charakterystyki gruntów, szczególnie istotnej przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Co warto wiedzieć o sondowaniu gruntów?

Sondowanie gruntów – czym jest?

Sondowanie gruntów należy do grupy badań polowych wykonywanych przez geotechników w celu szczegółowego zweryfikowania zagęszczenia gruntów. Obejmujące tę metodę czynności polegają przede wszystkim na określeniu parametrów gruntowych poprzez analizowanie tak zwanych wskaźników oporu. Kolejne wyniki otrzymuje się w procesie wciskania, wkręcania lub wbijania w strukturę podłoża odpowiedniej, skalibrowanej końcówki wybranego typu, ręcznej lub wyposażonej w napęd mechaniczny sondy. Spośród czynników posiadających wpływ na opór sondowania warto wyróżnić między innymi rodzaj gruntu, zagęszczenie, stopień obtoczenia ziaren, obecność pojedynczych kamieni, a także warstwowanie sedymentacyjne.

Rodzaje sondowań gruntów

Geotechnicy do wykonywania pomiarów w terenie wykorzystują najczęściej dwa rodzaje sondowania. Są nimi:

sondowanie dynamiczne – umożliwiające określenie stanu podłoża za pomocą związków korelacyjnych. W przypadku analizowania gruntów niespoistych używa się wówczas sond DPL, DPM, DPH oraz DPSH, z kolei podczas określania stopnia zagęszczenia gruntów spoistych, głównie sond SVLT. Sondowanie dynamiczne niejednokrotnie przydaje się jako sposób skontrolowania jakości przeprowadzonych robót ziemnych.
sondowanie statyczne – w przeciwieństwie do sondowania dynamicznego, sondowanie statyczne (CPT, SCPT, CPTu) daje możliwość prześledzenia szerokiego zakresu parametrów gruntów, zawierającego informacje o wiodących wskaźnikach IL i ID, wytrzymałości ścian przekroju podłoża, czy też zbadania modułów ściśliwości. Podczas tego rodzaju sondowania, geotechnicy z reguły stosują specjalny stożek elektryczny, wyposażony w funkcję pomiaru ciśnienie porowego.

Zalety sondowania gruntów

Po wykonaniu sondowania specjaliści są w stanie uzyskać cenne dane, bez konieczności wykonywania dodatkowych, kosztownych badań laboratoryjnych. W wyniku zastosowania konkretnego typu sond i analizy pomiarów, geotechnicy przygotowują dokumentację zawierającą szereg informacji, przydatnych przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy domu lub obiektu handlowego. Należą do nich wydzielenie głębokości zalegania przewarstwień, określenie podziału podłoża oraz charakterystyki wybranych obszarów.

Terenowe badania gruntów pozwalają przeanalizować najważniejsze właściwości mechaniczne i zawartość podłoża. Do wykonania sondowania stosuje się obecnie nowoczesne sondy, pozwalające wywrzeć odpowiedni nacisk, a następnie ocenić poziom zagęszczenia sypkiego oraz spoistego podłoża. Współcześnie geotechnicy w swojej pracy wykorzystują możliwości wynikające przede wszystkim z zastosowania dynamicznego i statycznego sondowania gruntów.

Related Posts