Rodzaje warunków gruntowo-wodnych

rodzaje-warunkow-gruntowo-wodnych

Rozpoznanie warunków wodno-gruntowych jest konieczne do rozpoczęcia budowy obiektu na danym terenie. Należy w tym celu sporządzić odpowiednią dokumentację, w której określony zostanie rodzaj podłoża, jego cechy wytrzymałościowe, a także odkształceniowe. Ponadto zawarte muszą w niej być poziomy wód gruntowych oraz statyczność wykopów i nasypów. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej rodzajom warunków gruntowo-wodnych – jakie są i czym się charakteryzują?

Proste warunki wodno-gruntowe

Jak sama nazwa wskazuje, to nieskomplikowany rodzaj warunków ziemnych. Można je zaobserwować przy warstwach jednorodnych zarówno genetycznie, jak i litologicznie, a także w miejscach zalegających poziomo, które nie obejmują gruntów takich jak: mineralne, o słabej nośności, organiczne, a także niemożliwe do skontrolowania nasypy. Proste warunki gruntowo-wodne znajdziemy w pobliżu zwierciadeł wód gruntowych, które umiejscowione są poniżej projektowanego poziomu posadowienia, a także tam, gdzie nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne

Złożone warunki wodno-gruntowe

Kolejnym typem są złożone warunki, które zazwyczaj występują przy gruntach niejednorodnych, zmiennych genetycznie i litologicznie oraz nieciągłych. Obejmują takie rodzaje gruntów ziemnych jak: mineralne, o słabej nośności, organiczne, a także nasypy, które nie nadają się do stawiania na nich jakichkolwiek budowli. Złożone warunki mogą znajdować się przy zwierciadłach wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia oraz powyżej tegoż poziomu, a także tam, gdzie nie zaobserwowano występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Skomplikowane warunki wodno-gruntowe

Ostatnim rodzajem są skomplikowane warunki gruntowo-wodne, które znajdują się przy gruntach, w obrębie których występują niekorzystne zjawiska geologiczne – szczególnie formy i zjawiska krasowe, osuwiskowe, kurzawkowe, sufozyjne, glacitektoniczne, grunty ekspansywne oraz zapadowe. Występują także na obszarach, gdzie znajdują się szkody górnicze, a także przy nieciągłych deformacjach tak zwanego górotworu. Ten rodzaj warunków znajduje się przy dolinach i deltach rzek oraz na morskich terenach.

Znajomość warunków wodno-gruntowych jest konieczna do rozpoczęcia jakiejkolwiek budowy. Ich charakterystyka pozwala określić mniej więcej, na jakim terenie i w pobliżu jakich miejsc mogą znajdować się gleby o określonych warunkach. Dzięki takiej wiedzy będzie można zdecydować, czy dany teren jest odpowiedni pod rozpoczynanie prac budowlanych i stawiania fundamentów domu.