Najczęściej wykorzystywane sprzęty przez geotechników

Popularne sprzęty geotechniczne

Przeprowadzanie różnego typu, niejednokrotnie bardzo szczegółowych badań geotechnicznych wymaga korzystania ze specjalistycznych urządzeń. Spośród oferty narzędzi dla geotechników można wyróżnić między innymi sondy, wiertnice, czy też funkcjonalne płyty dynamiczne. Które sprzęty zaliczają się do tych najczęściej wykorzystywanych przez geotechników?

Sprzęty terenowe do badań gruntów – sondy

Jedną z metod pozwalającą określić specyfikę podłoża gruntowego jest sondowanie. Dzięki niemu możliwe staje się zbadanie specyfiki wybranych warstw gleby, uzyskanie informacji o ich właściwościach mechanicznych oraz wyznaczenie konkretnych miejsc do dalszych prac. Podczas sondowania, geotechnicy sięgają po popularne urządzenia, takie jak sondy statyczne CPT (nazywane inaczej wciskanymi) oraz sondy dynamiczne. Pierwszy z wymienionych rodzajów przydaje się do mierzenia pomiaru oporu pod podstawą i wzdłuż stożka wciskanego w grunt. W konsekwencji sonda CPT ułatwia określenie stopnia plastyczności, zagęszczenia oraz wytrzymałości podłoża. Z kolei sondy dynamiczne, na przykład te z napędem pneumatycznym lub lekkie sondy ręczne, przyczyniają się do wyraźnego przyspieszenia przeprowadzanych badań, zautomatyzowania czynności i dokładniejszej kontroli nad przebiegiem pomiarów.

Inne sprzęty geotechniczne do badań polowych

W czasie wykonywania skomplikowanych badań w terenie, geotechnicy niejednokrotnie korzystają również z wysokiej klasy wiertnic hydraulicznych. Służą one najczęściej do tworzenia otworów geologiczno-poszukiwawczych w skałach o różnej twardości. Wybrane modele wiertnic hydraulicznych są zasilane agregatem o mocy od 45 do 90 kW, a dodatkowo zostają wyposażone w siłowniki umożliwiające regulację kąta ustawienia w odpowiedniej płaszczyźnie. Odznaczają się ponadto łatwością w zmianie zakresu chwytaka, wytrzymałą ramą oraz modułową konstrukcją. Do sprzętów geotechnicznych chętnie stosowanych przez specjalistów należą także lekkie płyty dynamiczne. Pozwalają przeprowadzać proste pomiary za pomocą obciążania płyt, z których następnie można odczytać poziom zagęszczenia podłoża. Wykorzystuje się je przed budowaniem fundamentów budynków, a także podczas kontroli warstw gruntu w nasypach lub wypełnieniach wykopów.

Urządzenia laboratoryjne

Po zebraniu odpowiednich danych i próbek w terenie, następuje etap kontynuowania badań w laboratoriach. Używa się w nich między innymi, umożliwiających określenie składu mieszanek bitumicznych pras Marshalla. Wywiera ona stałą szybkość nacisku na konkretną próbkę, a następnie weryfikuje wartość jej odkształceń. Uniwersalność prasy Marshalla sprawia, że świetnie sprawdza się również do precyzyjnego opisy szczepności warstw i przeprowadzenia badań trójosiowych. Co równie istotne, sprzętem geotechnicznym wykorzystywanym w laboratoriach są także ręczny ubijak Proctora, przeznaczony do oznaczania wilgotności i ciężaru szkieletu gruntowego, aparat bezpośredniego ścinania (głównie elektroniczny), przeprowadzający ścinanie próbek gruntu oraz aparaty trójosiowe, pozwalające na sprawdzenie w praktyce kilku metod badawczych (takich jak metody CU, UU, czy CD).

Najczęściej wykorzystywane sprzęty przez geotechników ułatwiają pracę specjalistów, zwiększają poziom wiarygodności otrzymywanych informacji, a co równie istotne szybkości dokonywanych analiz. Zarówno nowoczesne sondy, jak i wiertnice hydrauliczne umożliwiają wykonywanie pomiarów gruntów oraz specyfiki ich warstw. Zebrane próbki są również poddawane badaniom laboratoryjnym, dzięki pasom Marshalla, czy też ubijakom Proctora.