Na czym polega sondowanie dynamiczne DPSH?

sondowanie dpsh

Geotechnicy w swojej codziennej pracy przeprowadzają badania gruntów m.in. za pomocą nowoczesnych sond. Dzięki nim są w stanie określić najważniejsze właściwości analizowanego podłoża. Na czym polega sondowanie dynamiczne DPHS? Dlaczego warto je wykonać przed rozpoczęciem budowy?

Sondowanie dynamiczne DPSH

Sondowanie dynamiczne DPSH (Dynamic Penetration Super Heavy) to specjalistyczne badanie podłoża umożliwiające dokładne określenie i opisanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Do wykonywania tego rodzaju pomiarów wykorzystuje się młoty o bardzo dużej wadze (63,5 kg). Sondy takie pozwalają geotechnikom udokumentować parametry zagęszczenia gruntów zalegających do głębokości do 20 m. W konsekwencji sondowanie dynamiczne DPSH można stosować jako zamienny względem sondowania statycznego CPT sposób pozyskiwania informacji o danym podłożu, zwłaszcza wtedy, gdy w jego strukturze znajdują się fragmenty betonu lub gruzów mogących spowodować mechaniczne uszkodzenia sondy CPT.

Charakterystyka sond DPSH

Dostępne na rynku nowoczesne sondy DPSH dają szansę precyzyjnego wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego, w tym także oceny jego odkształcalności oraz wytrzymałości na działanie czynników zewnętrznych. Odznaczające się dużą masą modele sond znajdują zastosowanie między innymi w sondowaniu średnim typu DPM, określaniu stopnia zagęszczenia gruntu ID oraz sondowania końcówką cylindryczną SPT. W większości zestawów do sond DPSH dołączane są również elementy wyposażenia, takie jak bijak z obciążnikiem, prowadniki z odbojnikiem i praktyczny wolnospad pozwalający podnosić bijak. Ponadto, wybrane modele sond zawsze można dodatkowo uzupełnić o potrzebne elementy – wyciągi dźwigniowe i hydrauliczne, trójnóg wiertniczy czy skrzynie na żerdzie.

Sondowanie, a dokumentacja geotechniczna/geologiczno-inżynierska

W praktyce geotechnicy korzystający z metody sondowania dynamicznego DPSH oferują swoim klientom przygotowanie szczegółowej dokumentacji geotechnicznej/geologiczno-inżynierskiej. Zawiera ona szereg informacji o wybranym obszarze gruntu, w tym szczegółowe wnioski i zalecenia dla architektów i budowlańców, dotyczące na przykład wyboru najlepszej metody fundamentowania domu. W części graficznej przeprowadzonych analiz eksperci umieszczają wyniki wykonanego sondowania dynamicznego DSPH i odpowiednie wskazówki. W większości przypadków poruszają one kwestie konieczności zagęszczenia podłoża wybranego fragmentu działki lub jego stabilizacji, która zagwarantuje bezpieczną realizacją projektu.

Sondowanie dynamiczne DPSH zalicza się do szeregu badań gruntu wykonywanych za pomocą specjalistycznego sprzętu geotechnicznego. Podczas jego przeprowadzania wykorzystuje się najcięższe spośród dostępnych modele sond, zdolne do określania parametrów podłoża na dużych głębokościach. Wyniki tego typu badań są niezwykle przydatne, zwłaszcza przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy konkretnego obiektu.