Kieszonkowe przyrządy geotechnika

Małe przyrządy geotechnika

W codziennej pracy geotechnicy wykorzystują narzędzia zróżnicowane pod względem wielkości i zastosowań. Pozwalają im one wykonywać czynności związane ze specjalistycznym badaniem właściwości gruntów. Czym charakteryzują się kieszonkowe przyrządy geotechnika?

Badania gruntu

Firmy geotechniczne zajmujące się profesjonalnym badaniem gruntów dysponują niezwykle nowoczesnym sprzętem badawczym. Obejmuje on zarówno urządzenia umożliwiające przeprowadzanie pomiarów w terenie, jak i te pozwalające otrzymywać wyniki skomplikowanych analiz laboratoryjnych. Podczas wykonywania badań makroskopowych gruntów, geolodzy oraz geotechnicy skupiają się na określeniu stanu gleby, przede wszystkim jej wilgotności, barwy i zawartości węglanu wapnia. W rzetelnym zweryfikowaniu informacji o spójności podłoża lub jego wytrzymałości, geotechnikom pomagają niewielkie, podręczne narzędzia.

Kieszonkowe przyrządy geotechnika

Do wykorzystywanych podczas rutynowych czynności i niezwykle praktycznych przyrządów kieszonkowych geotechników oraz geologów warto zaliczyć dwa najważniejsze narzędzia. Są nimi:

  • penetrometr tłoczkowy (nazywany także penetrometrem kieszonkowym) – niewielkie urządzenie służące głównie do badania spójności (kohezji) gruntu. Składa się ono z części, takich jak korpus, sprężyna, podziałka oraz trzpień. Aby wykonać badanie, penetrometr wkłada się w strukturę gleby, a następnie odczytuje z podziałki wskaźnik WPP, stanowiący podstawę do określenia charakterystyki oporu gruntu.
  • ścinarka obrotowa – umożliwiająca badanie i analizowanie wytrzymałości gruntu na ścianie. W budowie urządzenia można wyróżnić między innymi tarczę, pokrętło, śrubę mocującą oraz końcówkę ze specjalnymi skrzydełkami. Pomiaru dokonuje się poprzez wciśnięcie końcówki ścinarki na odpowiednią głębokość (równą wysokości skrzydełek oraz ścięciu gruntu) i odczytanie wartości maksymalnego momentu ścinającego.

Przyrządy w geotechnice

Poręczne narzędzia geotechniczne pozwalają szybko i sprawnie przeprowadzić pierwsze pomiary, niezbędne do wykonania dalszych analiz laboratoryjnych. Do zalet tego rodzaju przyrządów należą głównie ich niewielkie rozmiary (można je zabrać ze sobą bez większych trudności, schować do plecaka lub kieszeni). Ponadto, penotrometry i ścinarki obrotowe odznaczają się dokładnością otrzymywanych wyników, które geotechnik jest w stanie bardzo szybko odczytać.

Przyrządy wykorzystywane przez geotechnika ułatwiają pierwsze próby analizowania właściwości gruntów. Dzięki nim specjaliści są w stanie uzyskać podstawowe wyniki, a następnie porównać je ze skomplikowanymi badaniami w laboratorium. Penetrometr tłoczkowy oraz ścinarka obrotowa to bez wątpienia narzędzia towarzyszące na co dzień każdemu geotechnikowi.