Kiedy przystąpić do wykonywania nasypów?

nasyp

Widzisz idealną działkę, piękna okolica, spokojnie, bliskie sąsiedztwo rzeki i lasu. Niestety masz przeczucie, że teren może być trudny w eksploatacji, ponieważ jest dość mokro? Na szczęścia przy obecnych badaniach i sprzęcie istnieją metody, które pomogą uporać się z takim problemem, dzięki czemu nie będzie trzeba rezygnować ze swojego miejsca na ziemi.

Zakup działki, a badania geotechniczne

Przy zakupie działki już oglądając teren powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych charakterystycznych elementów, które mogą świadczyć o kiepskiej jakości gruntów pod budowę domu. Warto zwrócić uwagę na roślinność, jeśli nie ma różnego rodzaju traw typowych dla nizin, a występują natomiast rośliny rosnące na terenach podmokłych to powinniśmy poważnie przemyśleć zakup danego terenu.

Bliskość stawu lub rzeki świadczy często o niebezpieczeństwie zalania terenu i możliwości występowania gruntów nienośnych takich jak torfy i namuły (generalnie grunty organiczne). Jeśli nie ma powyższych specyficznych elementów krajobrazu działki, a chcesz wybudować na niej budynek trzeba pamiętać o tym, iż najważniejszym detalem jest to, co znajduje się pod ziemią. Trudno ocenić wizualnie jakość gruntów kilka metrów w głąb, a jest to kluczowe dla stabilności fundamentów i całego budynku. Zgodnie z obowiązującym prawem (od 25 kwietnia 2012 r.) dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych (w tym domów jednorodzinnych) obowiązkowe jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Nie należy jednak tego traktować jako przykry obowiązek, bowiem badania okażą się z pewnością bardzo pomocne. Następnie powinno się sprawdzić dokumentację i przeanalizować ją z geologiem już przed zakupem działki, aby uniknąć w przyszłości zawilgocenia piwnic czy parteru, osuwania się budynku, a nawet katastrofy budowlanej.

Kiedy musimy wykonać nasyp

Dom musi być solidnie zakorzeniony w podłoży, powinien być postawiony na odpowiednim gruncie i mieć solidne fundamenty. Najlepiej jest, gdy dom buduje się na gruntach niespoistych, do których zalicza się piaski o różnej granulacji, żwiry, pospółki. Grunt ten można łatwo zagęścić, a dom na nim posadowiony osiada równomiernie. Jeśli natomiast stawia się dom na namułach i torfach (grunty organiczne), które są bardzo niestabilne, powinno się je usunąć i w ich miejsce wprowadzić inne podłoże lub jeśli to możliwe wykonać odpowiedni nasyp. Jeśli nasza działka znajduje się w obniżeniu również stosuje się nasyp, aby uniknąć zalewania. Nasyp budowlany można wbudować również wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a my chcemy posadowić, tak, aby poziom posadowienia był powyżej zwierciadła wód gruntowych.

Z czego i jak wykonać nasyp

Materiał gruntowy stosowany do wykonania nasypu powinien się wyróżniać odpowiednią wytrzymałością, mrozoodpornością oraz właściwym uziarnieniem umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych właściwości wytrzymałościowych nasypu oraz wodoprzepuszczalności. Najlepszym materiałem na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m, powinna być z jednorodnego gruntu, odpowiednio zagęszczona do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, następnie w kolejnych poziomach należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej wody.

Jest kilka głównych metod wykonania nasypu:
– metoda warstwowa – niwelowanie terenu za pomocą równiarek – przenosząc nadmiar w miejsca, gdzie występuje ujemny bilans mas ziemnych
– metoda poprzeczna – poszerzanie wybudowanego nasypu na właściwą wysokość nasypu.

Po tak przeprowadzonych działaniach możesz mieć pewność, że przygotowany teren jest gotowy do zabudowy, a dalsze prace nie będą sprawiały większych trudności. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do wykonywania nasypów, zlecić przeprowadzenie fachowej analizy i stworzenia planu.