Jak wykonuje się sitową analizę granulometryczną?

Analiza sitowa

Zanim rozpocznie się etap tworzenia ostatecznego projektu budowlanego geotechnicy przeprowadzają szereg badań, spośród których uwagę zwraca sitowa analiza granulometryczna. Jej wykonanie pozwala określić specyficzne cechy gruntu i dopasować najbardziej odpowiednie rozwiązania architektoniczne. Jak wykonuje się sitową analizę granulometryczną?

Analiza sitowa granulometryczna – czym jest? 

Analiza sitowa granulometryczna obejmuje badanie uziarnienia (nazywanego również składem granulometrycznym) wybranego podłoża, a następnie pomaga efektywnie opisać najważniejsze cechy zawartości znajdujących się w nim frakcji. W konsekwencji możliwe jest uzyskanie informacji na temat rozmiarów i właściwości ziaren gruntu. Analiza granulometryczna wykorzystująca metodę sitową dotyczy przede wszystkim badania gruntów o charakterze niespoistym. Po uzyskaniu konkretnych wyników stwarza się tak zwaną krzywą uziarnienia, pozwalającą w nieskomplikowany sposób przedstawić rodzaj badanego gruntu i jego specyficzne właściwości.

Jak wygląda sitowa analiza geometryczna?

Sitowa analiza geometryczna, przeprowadzana przez specjalistów-geotechników stosowana jest głównie w trakcie określania szczegółowych cech warstw skały okruchowej, w której średnice poszczególnych ziaren nie są większe niż 0,07 mm (do tej grupy zalicza się głównie kruszywa i piaski). Dzięki prawidłowo wykonanemu pobraniu, przesianiu pozyskanego materiału za pomocą wstrząsarki, a następnie wysuszeniu próbki gruntu obserwuje się, jak wybranej wielkości ziarna osadzają się na kolejnych sitach. Podczas opisywanego procesu najczęściej wykorzystuje się kontrolne sita laboratoryjne z blachy perforowanej oraz wspomniane wstrząsarki do sit pozwalające precyzyjnie określić średnią wielkość ziaren, frakcję główną oraz wskaźnik jednorodności.

Zalety analizy sitowej granulometrycznej

Wymagające użycia profesjonalnego sprzętu i wykorzystania praktycznej wiedzy sitowe analizy granulometryczne są bardzo przydatne w czasie przygotowań poprzedzających etap tworzenia idealnego planu budowlanego. Dobra znajomość specyfiki terenu danej działki stanowi bowiem podstawę umożliwiającą określenie zakresu dodatkowych, koniecznych do wykonania badań. Zgodnie z zaleceniami ekspertów analizę sitową będącą jedną z metoda analizy granulometrycznej powinno się przeprowadzać w przypadku określania właściwości gruntów niespoistych, a także jako uzupełnienie innych pomiarów dotyczących gruntów spoistych.

Sprawdzona i dokładna analiza sitowa granulometryczna pozwala ustalić tak zwaną krzywą uziarnienia, wyróżniającą najważniejsze grupy granulometryczne. Po jej nakreśleniu geotechnicy są w stanie stwierdzić, jaka forma zabudowy będzie najbardziej odpowiednia do zaprojektowania w wybranym fragmencie terenu. Szczegółowa analiza sitowa gwarantuje ponadto zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji związanych z reakcją gruntu na zmiany warunków atmosferycznych lub osunięcia spowodowane eksploatacją.