Idealne podłoże gruntowe boiska sportowego

Grunt pod boisko sportowe

Pamiętasz czasy, gdy z innymi dzieciakami biegałeś po przydomowym ogródku z piłką przy nodze, a bramki stanowiła przestrzeń między krzewami? Dla amatorów podłoże do rozgrywania meczów na szczycie, na przykład z chłopcami z pobliskiej miejscowości, nie miało wielkiego znaczenia. Jeżeli jednak dziś zastanawiasz się jak przygotować profesjonalne boisko sportowe, koniecznie sprawdź jakie warunki, powinna spełniać gleba, na której zorganizujesz teren do uprawiania różnych dyscyplin.

Jakie badania gruntowe wykonać?

Przed podjęciem wszelkich prac, związanych z podłożem, należy zawsze wykonać podstawowe badania gruntowe, dzięki temu unikniesz wpadek już na etapie projektowania, inaczej bowiem planuje się zabudowę pod tereny luźne i mokre, a zupełnie odmiennie pod suche i twarde. Pierwsze próby, jakie należy przeprowadzić dotyczą wilgotności, ważne, aby preferowane podłoże nie było zbyt wysuszone, wówczas trawa może mieć problemy z zakorzenieniem. Następnie warto sprawdzić poziom wód gruntowych, zbyt wysoki powoduje częste zbieranie się błota i zalewanie powierzchni trawiastej, na takim podłożu źdźbła nie utrzymują się zbyt długo. Kolejnym aspektem jest stopień zagęszczenia, jeśli poznasz je już na samym początku, łatwiej będzie zaplanować potrzebne zadania w kolejnych etapach prac. Na koniec pozostają próby laboratoryjne, ponieważ skład procentowy gleby pod boisko sportowe jest mocno sprecyzowany, zatem wiedza o tym ile materiału piaskowego lub ziemistego będzie trzeba dosypać, jest w tym przypadku kluczowa dla wykonawcy. Dodatkowo ważne jest, aby ocenić czy istnieje ryzyko wystąpienia w przyszłości samoistnych deformacji podłoża (wskutek pustek czy rozluźnień nasypów), które przyczyniłyby się do dekonstrukcji nawierzchni obiektu sportowego.

Idealne podłoże gruntowe boiska sportowego

Skoro zostały już wywołane konkretne wymagania, w postaci składu procentowego gleby pod boisko sportowe, nie wypada jej nie przedstawić, otóż specjaliści z tej dziedziny gleboznawstwa podają następujący udział typów podłoża: 75% piasku płukanego oraz 25% ziemi urodzajnej. Dlaczego akurat takie proporcje? Oczywiście ich dokładna liczba może się lekko wahać, jednakże przewaga piasku, a więc dość luźnej struktury, powoduje doskonałą przepuszczalność wody, która niepotrzebnie nie zalega między korzeniami traw, biorąc pod uwagę częste podlewanie boisk sportowych, ma to kolosalne znaczenie, aby źdźbła pieczołowicie pielęgnowanej trawy po prostu nie gniły. Lata prac nad udoskonalaniem powierzchni, pozwoliły fachowcom na opracowanie ścisłych norm, dotyczących używanego piachu, przedstawiają się one następująco: granulacja 0,02-4,0 mm, przy czym udział ziaren o wielkości 0,02 mm nie powinien przekraczać 10%.

Drugim komponentem budującym idealne podłoże gleby pod boisko sportowe to urodzajna ziemia – czyli jaka? Taka, która pozwoli na silne zakorzenienie posianej trawy, jak wiadomo kiepsko radzi sobie ona na podłożu czysto piaszczystym, natomiast z domieszką innego składnika, zyska idealne warunki do wzrostu. Dodatkowo tak skomponowana powierzchnia, umożliwi wjazd ciężkiego sprzętu, który odpowiednio przygotuje teren pod wysiew. Jak wiadomo bowiem, profesjonalne boisko powinno być równe jak stół i zachowywać określone parametry. Oprócz tego ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Grunt do trawników musi być parowany w taki sposób, aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów. Istotne jest również pH podłoża pod boisko sportowe, powinno mieć odczyn lekko kwaśny w zakresie pH = 5,0 do 6,0.

Poza przygotowaniem podłoża warto zastosować odpowiedni nawóz, który ułatwi kiełkowanie źdźbłom już na samym początku. Można wybrać nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N,P,K). Należy zabezpieczyć je przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywania. Inną propozycją, równie skuteczną, są nawozy otoczakowe o spowolnionym działaniu, otoczone błoną żywiczną, która rozpuszcza się pod wpływem temperatury i wilgotności. Przy stosowaniu tego typu nawozów nie ma ryzyka przenawożenia, ani złego terminu nawożenia (typ Osmocote).

Posadowienie nawierzchni i warstw podbudowy boisk sportowych wymaga podłoża o odpowiedniej sztywności i odporności na powstawanie wysadzin spowodowanych mrozem, dlatego zanim zabierzesz się za planowanie stworzenia tego typu obiektu koniecznie powinieneś określić rodzaj, cechy wytrzymałościowe, właściwości i odkształcalność podłoża gruntowego, a także zbadać poziom wód gruntowych oraz stateczność nasypów i wykopów. Odpowiednio przygotowany i sprawdzony teren, pozwoli na szybki wzrost trawy, a także ułatwi jej pielęgnację w kolejnych latach użytkowania boiska sportowego.