Czym jest przekrój geologiczno-inżynierski?

przekrój

Aby w odpowiedni sposób określić warunki geologiczno-inżynierskie, tj. wszelkie zjawiska i procesy geologiczne, w tym hydrogeologiczne, geomorfologiczne i pokrewne, a także fizyczne właściwości gruntu posiadające znaczenie dla przyszłego projektowania inwestycji budowlanych, należy sporządzić poprawny przekrój geologiczno-inżynierski. Jak to zrobić i czym on właściwie jest? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Definicja przekroju geologiczno-inżynierskiego

W najprostszym skrócie, przekrój geologiczno-inżynierski to przekrój geologiczny obrazujący potencjalne możliwości danego gruntu pod względem budowy nowych inwestycji. Jest to interpretacja budowy podłoża budowlanego stworzona na podstawie przeprowadzonych samodzielnie lub archiwalnych badań terenowych i laboratoryjnych. Powinien być przede wszystkim czytelny i posiadać odpowiednie przewyższenie skali pionowej w stosunku do poziomej. Zalecane przewyższenia to 1:10 dla pasa drogowego oraz 1:1 dla obiektów mostowych (jedyne odstępstwa są poprawne w momencie, gdy obiekty mostowe są długie). Przekrój geologiczno-inżynierski powinien przebiegać przez jak największą ilość jednostek o różnych warunkach geologiczno-inżynierskich, żeby być rzetelnym źródłem informacji na temat terenu. Powinien także prezentować lokalizację punktów dokumentacyjnych z ich rzędną, głębokością, a także profilem pionowym.

Jak wykonać przekrój geologiczno-inżynierski?

Poprawnie wykonany przekrój geologiczno-inżynierski złożony jest z dwóch części: tekstowej oraz graficznej. Pierwsza z nich powinna zawierać charakterystykę projektowanej inwestycji, a także ogólną charakterystykę terenu badań geologiczno-inżynierskich, a w tym: określenie środowiska geograficznego terenu i przebieg wszystkich badań, a także wpływ odbudowy górniczej, jeśli badany teren znajduje się na obszarze górniczym. Dodatkowym istotnym elementem są dane na temat obiektów budowlanych na tym terenie. Kolejną rzeczą jest charakterystyka geologiczno-inżynierska, a zatem opis geologiczny, dodatkowo opis hydrogeologiczny, a także dane na temat warunków geologiczno-inżynierskich. Ważnym elementem jest załączenie do całości pliku tekstowego dotyczącego wniosków wyciągniętych na podstawie badań oraz zaobserwowanych właściwości.

Druga część, graficzna, powinna być opisana w poprzedniej i przeniesiona na mapę topograficzną z uwzględnieniem wszelkich istotnych danych, tj. położenie badanego terenu geologicznego względem innych miast, przynależność administracyjna, wszelkie informacje dotyczące użytej mapy (instytucja, która ją wydała, skala, rok oraz tytuł). Graficznie należy przedstawić profile litologiczno-stratygraficzne i przekroje geologiczne oraz mapę strukturalną dla przypadków specjalnych, tj. zapory wodne, zbiorniki, tunele, metro.

Sukces projektu oraz wdrożenia go w życie w głównej mierze zależy od poprawnie wykonanego przekroju geologiczno-inżynierskiego. Ważne jest, by zamieścić w nim wszystkie istotne informacje mające wpływ na budowaną inwestycję – dzięki temu możliwa jest rzetelna ocena danego terenu.