Co wpływa na opór stożka podczas sondowania dynamicznego?

żwir

Głównym celem sondowania jest określenie cech danego gruntu – przede wszystkim jego zagęszczenie. Podczas przeprowadzania prac terenowych sondą dynamiczną narzędzie to może jednak napotkać opór – warto jest zatem wiedzieć jakie czynniki go powodują.

Na czym polega sondowanie?

Sondowanie polega na wbijaniu w dane podłoże kolumny żerdzi zakończonej odpowiednią końcówką stożkową. Poziom zagęszczenia gruntu jest określany na podstawie liczby udarów młota na danym odcinku wpędu, a wartości te mają swoje uzasadnienie matematyczne (są funkcją logarytmiczną).

Rodzaj gruntu

Istnieje kilka związków między składem granulometrycznym podłoża gruntowego, a pojawieniem się nadmiernego oporu przy sondowaniu. W związku z tym, duże znaczenie podczas wykonywania tego typu analiz ma rodzaj gruntu występującego na obszarze, na którym ją przeprowadzamy. Przykładowo – sondowanie w podłożu żwirowym wymagało dwa razy większej siły niż na podłożu złożonym z piasku. Należy też zaznaczyć, że równie ważnymi aspektami są: obecność domieszek, stopień obtoczenia ziaren czy obecność kamieni – korelacje te możemy zaobserwować między innymi w przypadku natrafienia na ziarna ostrokrawędziste lub spłaszczenia , wtedy bowiem spotkamy się z rosnącym oporem.

Ciśnienie nakładu

Kolejnym z czynników wpływających na powstawanie oporu jest brak równowagi ciśnienia nakładu. Generalnie, zmienia się ono w zależności od zmian głębokości, na której znajduje się sonda. Opór rośnie do określonego poziomu tak zwanej wartości krytycznej, natomiast, gdy zejdziemy poniżej niej tendencja ta nie występuje.

Obecność zwierciadła wody gruntowej

Chcąc przeprowadzić sondowanie dynamiczną warto również zdobyć informację, czy na danym terenie obecne są wody gruntowe, ponieważ ich istnienie może bowiem zniekształcać wyniki badania oraz generować problemy z oporem stożka. Kiedy mamy do czynienia z sypkimi gruntami, to do 1 metra powyżej oraz 2 – 3 metrów poniżej zwierciadła wody, opór sondowań jest zmniejszony o ok. 30 – 50 %. Warto jednak zaznaczyć, że wyjątkiem od występowania tego zjawiska są grunty o znacznym stopniu zagęszczenia.

Sondowanie dynamiczną DPL jest badaniem bardzo ułatwiającym pracę geologów/geotechników. Znajomość czynników, które powodują powstawanie oporu podczas jego wykonywania jest jednak niezbędna, aby było ono skuteczne i dawało rzeczywisty obraz sytuacji.